Geneticky podmíněné

Cystinurie u psů

Cystinurie je vrozená porucha metabolismu cystinu. Vysoká koncentrace cystinu v moči a současně jeho špatné rozpouštění způsobuje močové kameny, které mohou vést k ucpání močových cest a ohrozit postiženého na životě. Příčina Cystin neboli dicystein, […]

Obecné

Genetika a genetické vyšetření

Genetika je věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí organismů. Dědičnost je pak schopnost daného organismu předávat vlohy (geny) z generace na generaci a zachovávat stálost a neměnnost. První zmínky o dědičnosti sahají až do […]