Mohou mít psi boreliózu?

Lymská borelióza je klíšťové onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi. U lidí je notoricky známé zejména rozvojem kruhové vyrážky v místě přisátí klíštěte, obvykle dlouhou inkubační periodou a chronicitou zdravotních problémů.

Kromě lidí se mohou boreliózou nakazit i naši domácí miláčci – psi a kočky. Problémem ve veterinární medicíně je však fakt, že i když umíme prokázat reakci imunitního systému na vstup borrelie do těla, doposud není jednoznačně jasné, zda u psů způsobuje klinické příznaky.

Výskyt boreliózy u psů

Imunitní systém psa po střetu s borrelií odpovídá produkcí protilátek, které jsme schopni detekovat prostřednictvím rychlotestů nebo speciálnějších metod (tzv. séropozitivita). Z tohoto důvodu je známá promořenost psů v některých krajinách světa, kde v endemických oblastech dosahuje 70 až 90 %. V České republice je obecná promořenost 6,5 %, v jednotlivých krajích dosahuje od 0 do 28,6 %.

Zajímavé je, že je v rámci plemen popsaná predispozice u bernských salašnických psů – v zahraničních studiích jich bylo pozitivních až 60 % oproti přibližně 5 % jiných plemen ve stejné oblasti. Podobná predispozice byla popsána u čistokrevných bíglů.

Za jak dlouho zjistím, zda mělo klíště boreliózu a nakazilo psa?

Koluje řada informací o tom, že okamžité odstranění klíštěte je zaručenou prevencí přenosu onemocnění. Bohužel u zvířat doposud nebyla stanovena minimální doba nutná k přenosu onemocnění, předpokládá se však, že borrelie může být i ve slinných žlázách klíštěte a přenos tedy může proběhnout okamžitě po přichycení. Jednoznačně potvrzená je možnost infekce při přisátí kratším než 16 hodin.

Pokud zjistíme, že má pes přisáté klíště, a máme obavu z přenosu boreliózy, je dobré vědět, že na pozitivní test si počkáme poměrně dlouho. Zatímco při injekční infekci psa v experimentu vystoupaly protilátky již za dva týdny po infekci, pokud se psi nechali infikovat klíšťaty, trvala reakce imunitního systému 4 až 6 týdnů. Dalších 6 až 8 týdnů protilátky stoupaly a následně zůstaly zvýšené po dobu minimálně jednoho roku. Z uvedeného vyplývá, že testování psa má smysl nejdřív měsíc po kontaktu s infikovaným klíštětem.

Jestli však máme klíště „odchycené“, je možnost jej poslat přes veterinárního lékaře do laboratoře, kde mohou zjistit, zda obsahuje tuto nebo jinou infekci.

 

Znamená pozitivní test, že má pes nyní boreliózu?

Jak již bylo zmíněno, protilátková odpověď psa přetrvává měsíce až roky po střetu s borrelií. Jediný možný způsob, jak získat nápovědu, že se jedná o „čerstvou“ infekci, je kontrola změny množství protilátek během jednoho měsíce. Průkazné je rovněž, pokud je pes při prvním testování negativní a při dalším pozitivní. Problém však je, že klinické příznaky se rozvíjejí obvykle v době, kdy jsou již protilátky stabilně vysoké, a při přeměřování nedochází k jejich změně. Pozitivní test tedy znamená, že se pes někdy s borrelií setkal.

Existuje speciální test, tzv. westernblot, který umožňuje do určité míry hodnotit různé složky této protilátkové odpovědi.

 

Pozitivní test neznamená terapii

Při nálezu pozitivního testu záleží na rozhodnutí veterinárního lékaře, jak bude postupovat. Závisí to zejména na klinických příznacích jedince a důvodu, proč byl pes testovaný. Jak již bylo v úvodu naznačeno, drtivá většina psů je celoživotně pozitivní bez zdravotních problémů. Například v jedné studii se během bezmála dvou let rozvinulo kulhání pouze u 5 % psů s pozitivním testem.

Nemalou komplikací pro veterináře je i to, že další klíšťová onemocnění s výraznou klinikou mohou způsobovat falešně pozitivní výsledky testu boreliózy. Je to například anaplazmóza, kterou současně nebo následně veterinář bude chtít otestovat, jelikož při souběžně pozitivním nálezu boreliózy a anaplazmózy se předpokládá, že je primární problém anaplazmóza.

A navíc se dostáváme k jádru problému – jaké má vlastně borelióza příznaky?

 

Mezinárodní doporučení jsou zatím bezradná

Kdybychom hledali vyrážku, jaká je popisována u lidí, tak nepochodíme – u psů se nevyskytuje. Nenechte se zmást zčervenáním a otokem v místě přisátí klíštěte, jedná se pouze o lokální reakci na klíště a může být přítomen bez ohledu na jeho infekční potenciál.

Dle mezinárodních doporučení v Evropě doposud neexistují jednoznačné důkazy o klinických příznacích spjatých s boreliózou. V severní Americe existují odkazy popisující postižení kloubů a ledvin.

Experimentální studie prokázaly, že infekce několikatýdenních štěňat vedla ke klinickým příznakům postižení kloubů, k jejichž rozvoji došlo za 2-5 měsíců po infekci. Navíc problémy odezněly samy zhruba za 4 dny bez jakékoliv terapie. Při infekci dospělých psů nedošlo naproti tomu k rozvoji žádných příznaků.

Onemocnění ledvin není způsobeno přímo boreliózou, ale druhotně reakcí imunitního systému (tzv. imunokomplexová glomerulonefritida). Tento způsob poškození ledvin vede ke ztrátě proteinů močí.

 

Je správné léčit boreliózu?

Pokud veterinární lékař nazná, že klinické příznaky mohou být způsobeny boreliózou, a současně došlo k vyloučení dalších ortopedických a neurologických příčin, může zahájit antibiotickou terapii. Tato terapie se podává řádově týdny (obvykle měsíc), i když k ústupu příznaků by mělo dojít během několika dnů. Výhodou terapie je, že antibiotika volby mají i protizánětlivý a protiartritický efekt, který obecně napomáhá zlepšení příznaků.

Stejně tak je doporučeno léčit pozitivní psy s onemocněním ledvin (tzv. onemocnění ledvin spjaté se ztrátou proteinů).

Pozitivní test u zvířete bez klinických příznaků není indikací k terapii. Jelikož u koček nebyl doposud popsán žádný případ klinické boreliózy, není u nich terapie stanovena.

Reference:

Meryl P Littman, Bernhard Gerber, Richard E Goldstein, Mary Anna Labato, Michael R Lappin, George E Moore. ACVIM Small Animal Consensus Statement on Lyme Disease in Dogs: Diagnosis, Treatment, and Prevention. J Vet Intern Med. Mar-Apr 2006;20(2):422-34. doi: 10.1892/0891-6640(2006)20[422:asacso]2.0.co;2.

Meryl P Littman, Bernhard Gerber, Richard E Goldstein, Mary Anna Labato, Michael R Lappin, George E Moore. ACVIM Consensus Update on Lyme Borreliosis in Dogs and Cats. J Vet Intern Med 2018 May;32(3):887-903. doi: 10.1111/jvim.15085. Epub 2018 Mar 22.

K Pejchalová, A Zákovská, K Fucík, P Schánilec. Serological Confirmation of Borrelia Burgdorferi Infection in Dogs in the Czech Republic. Vet Res Commun 2006 Apr;30(3):231-8. doi: 10.1007/s11259-006-3214-7.

Michael J Cook. Lyme borreliosis: a review of data on transmission time after tick attachment. Int J Gen Med. 2015; 8: 1–8. Published online 2014 Dec 19. doi: 10.2147/IJGM.S73791 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4278789/

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*