Hydrocefalus u fríských koní

Hydrocefalus je vrozený defekt vyskytující se u fríských koní a je charakterizovaná hromaděním mozkomíšního moku v mozku. Hříbata jsou většinou předčasně narozená, a buď se narodí již mrtvá, nebo je nutná jejich eutanazie.

Hydrocefalus je vrozený defekt vyskytující se u fríských koní a je charakterizován hromaděním mozkomíšního moku v mozku. Tato vada je dědičná a vznikla pravděpodobně na základě letitého inbreedingu v populaci, tj. křížením příbuzných jedinců. U koní se hydrocefalem nesetkáváme příliš často, avšak u fríských koní bylo toto postižení pozorováno častěji, než u ostatních plemen koní. 1,2 U ještě nenarozených hříbat dochází kvůli akumulaci tekutiny (CSF) a tlaku, který vyvíjí na okolní struktury a neosifikované lebeční kosti, k poměrně velkému zvětšení lebky. 4  Toto zvětšení může vést k následným dystokiím, tzn. potížím při průchodu porodními cestami klisny až k obtížnému porodu s fatálními následky. Hříbata jsou většinou předčasně narozená, a buď se narodí již mrtvá, nebo je nutná jejich eutanazie. 2

Na úvod..

Ventrikulární, neboli komorový sytém mozku, je soustava několika dutin, komor, které jsou vyplněny mozkomíšním (cerebrospinálním, CSF) mokem. Speciální buňky s řasinkami vystýlající tyto komory, se nazývají ependymální buňky. Ty se také podílejí na tvorbě CSF a tvoří důležitou bariéru mezi mozkovou tkání a mozkomíšním mokem. Jejich řasinky usnadňují proudění moku komorovým systémem. CSF je bezbarvá průhledná tekutina vzniklá filtrací plazmy, kterou produkují buňky plexus choroideus, což jsou okrsky v komorách mozku s hustou sítí kapilár a silným prokrvením. CSF vyprodukovaný v komorách mozku teče směrem dozadu, až se dostává pod pavučnici (arachnoidea, jedna z mozkových plen) a obtéká mozek a dále i míchu. Mok se vstřebává v pavučnici, mozkových cévách a žilních sinech, ale také v místech, kde mízní cévy a žíly opouštějí mozek. Funkcí mozkomíšní moku je vyživovat a chránit míchu a mozek, např. proti infekci. Jeho sekrece neustává, ani pokud by došlo k poruchám při jeho odtoku. Pokud neodtéká, stále se hromadí, až začne uvnitř lebky stoupat tlak, komory se začnou rozšiřovat a dojde k rozpínání mozku. 5

Hydrocefalus může vznikat kvůli ztíženému odtoku CSF (obstrukční) nebo jeho zvýšenou tvorbou či sníženou absorpcí (komunikující). Může být tzv. vnitřní, při kterém se rozšiřují komory uvnitř mozku nebo vnější, kdy dochází k akumulaci moku mimo mozkovou tkáň. 2 Hromadění cerebrospinálního moku a následný vznik hydrocefalu u fríských koní je nejspíše způsoben (na základě pitvy postižených hříbat) v důsledku zúžení jugulárního otvoru 1,2, což vede ke kompresi jugulární žíly a celkově k narušení drenáže a vstřebávání cerebrospinálního moku do systémového oběhu, což ukazuje na hydrocefalus vnější komunikující. 2

Co je příčinou hydrocefalu u fríských koní?

Teprve nedávno, byla objevena příčina tohoto vrozeného defektu a to mutace v genu B3GALNT2 (beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 2). 2 Teno gen kóduje enzym (glykoltransferasu), který se podílí na tvorbě (glykosylaci- navazování molekuly cukru na protein) glykoproteinů nebo glykolipidů. 8 Konkrétně dojde k narušení glykosylace alfa-dystroglykanu, což je protein, která se nejvíce nachází ve svalech, ale i v nervových buňkách a očích a dalších tkáních. 6,7  Jeho funkcí je navazovat na sebe různé komponenty. Například navázáním lamininu a agrinu (glykoproteiny) ve svalech jsou svalová vlákna pevná, což je důležité při stahování svalu. V nervové tkáni spolu s neurexinem (protein v nervových buňkách) pomáhají udržovat správnou činnost, vývoj a stavbu nervových buněk. 7  Na správnost určení této příčinné mutace pokazuje i fakt, že u lidí mutace genu B3GALNT2 způsobuje svalové dystrofie a dystroglykanopatii, které můžou doprovázet různé odchylky mozku (hydrocefalus) a očí. 2,6

Příbuzenská plemenitba (inbreeding) vede k tomu, že se začnou častěji uplatňovat recesivní geny, které nesou různá genetická zatížení a poruchy. Hydrocefalus u fríských koní je onemocnění, které se dědí na základě autosomálně recesivní dědičnosti. Tzn., že aby se u hříběte hydrocefalus objevil, musí toto mládě od každého z rodičů získat jednu kopii recesivní alely pro B3GALNT2 gen. Tuto špatnou alelu můžeme označit jako hcp. Jedinci s hydrocefalem jsou tedy tzv. recesivními homozygoty (hcp/hcp), jelikož nesou dvě mutované alely. V případě, že zvíře dostane „nemocnou“ alelu pouze po jednom z rodičů, označuje se jako heterozygot (N/hcp) a nemoc se u něj klinicky neprojeví, bude ale jejím nosičem (dál na své potomky může předat recesivní alelu hcp). Alela N označuje normální alelu, proto koně (N/N) jsou zdraví a úplně prostí této nemoci. 3 Pro lepší přehlednost autosomálně recesivní dědičnosti při křížení dvou postižených nebo zdravých jedinců je k dispozici tabulka (Tab. 1). V Tab. 1 je červeně vyznačeno potomstvo trpící hydrocefalem, které vzniklo křížením nosičů nebo nemocných koní. Tyto dva jedince se nedoporučuje křížit!

Tab. 1

KŘÍŽENÍ DVOU JEDINCŮ N/N N/ hcp hcp/ hcp
N/N=zdravý kůň 100% zdravé potomstvo 50% zdravého potomstva, 50 % potomstva budou nosiči 100% potomstva budou nosiči
N/ hcp=nosič 50% zdravého potomstva, 50 % potomstva budou nosiči 25% zdravého potomstva, 50% potomstva budou nosiči, 25% potomstva bude postiženo HCP 50% potomstva budou nosiči, 50% potomstva bude postiženo HCP
hcp/ hcp=hydrocefalus 100% potomstva budou nosiči 50% potomstva budou nosiči, 50% potomstva bude postiženo HCP 100% potomstva postiženo HCP

Můžu nechat svého koně na přítomnost mutace otestovat?

Dnes již lze koně na přítomnost mutace testovat. Odběr vzorku pro genetické vyšetření je jednoduché, nejčastěji jde o vzorek chlupů nebo žíní z ocasu. Jedná se o vhodnou diagnosticko preventivní metodu, kdy se dají určit jedinci s homozygotní mutací, či nosiči. Vyřazení nosičů z chovu může být obzvlášť významné, jelikož to může vést k eliminaci hydrocefalu v dalších generacích, i když z praktického hlediska je toto opatření nemožné.

 

Reference:

  1. Astri Olivia Herlino: Genomic Analysis of Hydrocephalus in Friesian Horses. Uppsala, 2013. Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
  2. Ducro BJ, Schurink A, Bastiaansen JW, et al. A nonsense mutation in B3GALNT2 is concordant with hydrocephalus in Friesian horses. BMC Genomics. 2015;16:761. Published 2015 Oct 9. doi:10.1186/s12864-015-1936-z
  3. Animal Genetics, WWW: < https://www.animalgenetics.us/Equine/Genetic_Disease/HCP.asp>
  4. Halouzka R., Krinke J. Systémová veterinární patologie, díl III., Brno 2000, VFU FVL Ústav patologické morologie
  5. Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. Nemoci psa a kočky II. díl, vydavatel ČAVLMZ, nakladatel Noviko a.s.2001:1022. ISBN 8090259537
  6. Stevens E, Carss KJ, Cirak S, et al. Mutations in B3GALNT2 cause congenital muscular dystrophy and hypoglycosylation of α-dystroglycan. Am J Hum Genet. 2013;92(3):354–365. doi:10.1016/j.ajhg.2013.01.016
  7. Zdražilová L., Ondrušková N., Honzík T., Hansíková H. Dědičné poruchy glykosylace: alfa-dystroglykanopatie, lin. Biochem. Metab., 25 (46), 2017, No. 3, p. 96–100.
  8. NIH, U.S. National Library od Medicine, WWW.: <https://ghr.nlm.nih.gov/gene/B3GALNT2>
MVDr. Bára Schneiderová
Latest posts by MVDr. Bára Schneiderová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*