Alfa-manosidóza

Alfa-manosidóza (AMD) je genetické onemocnění střádacího typu u domácích krátkosrstých, dlouhosrstých a perských koček. Zvíře může mít nekoordinované pohyby, růstové poruchy, vyskytuje se demence a bizardní chování, narozená koťata se mohou narodit mrtvá a nebo žijí maximálně půl roku. Onemocnění není léčitelné.

Výskyt byl zaznamenán u domácích krátkosrstých, dlouhosrstých a Perských koček. Mutace se nachází v genu MAN2B1 a kóduje enzym důležitý v metabolismů sacharidů. Tento enzym alfa-D-manosidóza rozkládá oligosacharidy, molekuly krátkých sacharidů, na menší komponenty. Porucha funkce této dráhy způsobí hromadění manózy v lyzozomech.

Co to jsou lyzosomy a jak poškozuje manóza organismus?

Lyzosomy jsou místem vnitrobuněčného trávení a likvidace různých složek, jako jsou opotřebované orgány buňky. Tyto buněčné organely (mikroskopické útvary uvnitř buněk) obsahují více než 50 enzymů degradující proteiny, sacharidy a nukleové kyseliny. Alfa-D-manosidóza je hydrolytický enzym nezbytný k rozkladů glykoproteinů. Je-li porušena funkce tohoto enzymu, sacharidová složka se neštěpí a zůstáva uvnitř v buňce, kde se hromadí. To poškozuje různé orgány, mezi které patří mozek, játra a ledviny vedoucí k mentání retardaci a poruše pohybového systému.

Jak se nemoc dědí?

Nemoc se dědí autosomálně recesivně, což znamená, že nemocný jedinec musí mít 2 formy genu poškozené, aby u něj nemoc propukla. Každý gen má dvě formy, jedna je děděná od matky a druhá od otce. Pokud oba rodiče předají svému potomkovi mutaci, potomek bude nemocný (homozygot). Pokud má potomek jednu formu genu mutovanou a druhou bez mutace (heterozygot), nemocný nebude, je ale přenášeč a může dalším generacím předat tuto mutaci.

Jaké jsou příznaky?

Hromadění manózy začína již před porodem a následně se zhoršuje. Věk, ve kterém se začnou objevovat první příznaky je individuální, zpravidla je to po narození nebo v pár týdnech života. Intenzita příznaků je také různá, což poukazuje na jistou proměnlivost onemocnění. Zvíře může mít nekoordinované pohyby, růstové poruchy, vyskytuje se demence a bizardní chování, narozená koťata mohou být mrtvá. Kočky mají potíže s péčí o srst a přijímáním potravy z důvodu poruchy hybnosti. Mohou být zvětšená játra a dochází k zakalení rohovky. Postižena zvířata předčasně hynou, není zaznamenán případ kdy by kočka žila déle jak 6 měsíců.

Jaké jsou patologické nálezy?

Hromadění oligosacharidů způsobuje zduření neuronů a buněk přítomných v mozku. U výběžku neuronu (axon) bylo pozorována ztráta myelinové membrány, která slouží k rychlejšímu šíření vzruchu. Bez myelinové membrány je vzruch předáván dál o mnoho déle. Mechanismus vzniku není zcela znám. V histologických řezech jsou patrné vakuoly neboli váčky reprezentující lyzosomy plné oligosacharidů, mikroskopicky jsou to prázdná kulovitá místa. Ve tkáni je velmi nízká či mizivá hladina alfa-D-manosidózy. U heterozygotů je také snížená hladina alfa-D-manosidózy (o polovinu), nemají ale žádné příznaky.

Jaká je diagnostika?

Změřením alfa-D-manosidózy z krve můžeme odhalit její nízkou hladinu (2% normální hodnoty). Genetický test identifikující mutaci je k dispozici.

Jaká je terapie a její možnosti?

Léčba neexistuje. Koťata se narodí mrtvá, anebo jsou se zhoršujícími se příznaky utraceny, nebo umírají. Experimentálně byla provedena genová terapie, která prodloužila život koťat na 40 až 50 týdnů. Použila virus AAV1 (Adeno-associated virus), vyskytující se u lidí, primátů a jiných druhů. Jedná se o nepatogenní, nebo s velice zanedbatelným účinkem virus. Do něj zůstala vpravena genetická informace k tvorbě alfa-D-manosidózy. Vir je následně injekčně vpraven do cisterna magna – prostoru mezi mozečkem a horní stranou prodloužené míchy.  Po zákroku došlo ke zlepšení příznaků, které se však vrátily. Udává se, že by se tento zákrok musel provádět co pár týdnů, a sice dochází ke zlepšení, ale gen se nedostane ke všem buňkám.

Příbuzenská plemenitba zvyšuje riziko výskytu nemoci. Je důležité identifikovat přenášeče v populaci a vyřadit je z chovu, protože mohou dále přenášet mutaci v plemenné linii.

 

Reference:

Structure and Function of Organelles and the Cytoskeleton, Karl Muffly, in xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, 2007
Diffusion Tensor Imaging for Assessing Brain Gray and White Matter Abnormalities in a Feline Model of α-Mannosidosis, Manoj Kumar, PhDJeff T. Duda, PhD Sea Young Yoon, PhD Jessica Bagel, DVMPatricia O’Donnell, CVT Charles Vite, DVM, PhD Stephen Pickup, PhD James C. Gee, PhDJohn H. Wolfe, VMD, PhD Harish Poptani, PhD, Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, Volume 75, Issue 1, January 2016 Clinical improvement of alpha-mannosidosis cat following a single cisterna magna infusion of AAV1 , Sea Young Yoon, Jessica H. Bagel, Patricia A. O’Donnell,  Charles H. Vite, and John H. Wolfe, 2015

4. Alpha-mannosidase deficiency in Persian cats: a model of human alpha-mannosidosis, Alroy, J.Schunk, K.L.Ranghavan, S.S.Warren, C.D. et al. [1988]

MVC. Izabela Firlová
Latest posts by MVC. Izabela Firlová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*