Osteochondrodysplazie u skotské klapouché kočky

Plemeno koček skotská klapouchá mají ohnuté uši v důsledku genetické mutace. Ta má za následek abnormální utváření ušní chrupavky. Vyvíjí se ve věku 3-4 týdny. Kromě ušní chrupavky dochází k poruše vývoje chrupavek v těle mající za následek pohybové potíže až úplnou imobilitu. Vzhled zvířete je spojen s bolestivými zdravotními problémy a toto plemeno není FIFE uznané.

Vývoj plemene

Plemeno skotská klapouchá kočka bylo poprvé objeveno v šedesátých letech minulého století ve Skotsku, kde se vyskytla kočka s mutací, způsobující ohnutí uší dopředu, dodávající tak kočce tvář sovy. Plemeno začalo být uznávané o pár let později. V roce 1974 však zůstalo vyloučeno ze sezamů kočičích plemen z důvodu viditelných deformací končetin a ocasu. Chov těchto koček se nadále vyvíjel v USA. Plemeno je uznávano americkou organizací CFA a mezinárodní organizací TICA. Největší evropská organizace chovatelů FIFE plemeno neuznává.

Charakteristika nemoci

Nemoc postihující tyto kočky se nazývá osteochondrodysplazie (SFOCD). Je to porucha vývoje chrupavek a kostí, způsobující také onu klapouchost. Vyvíjí se ve 3-4 týdnech věku koťete, kdy chrupavka ušního boltce není schopna dále udržet váhu ucha. Porucha chrupavky se může vyskytovat nejenom v ušním boltci, ale také kdekoliv jinde. Chrupavčitá tkáň je důležitá struktura vyskytující se v oblastech kde není kost – ušních boltcích, styčných plochách kostí kloubů, je také důležitým předstupněm tvorby kostí při vývoji plodu, či hojení kostní zlomeniny.

Genetický přenos

SFOCD je autozomálně dominantní onemocnění s vysokou penetrancí. To znamená, že klapouchost se projeví i u jedince mající jeden mutovaný gen a druhý bez mutace. Na základě dřívějších poznatků bylo doporučováno křížení klapouché kočky se zdravým jedincem pro eliminaci homozygotů. Kočky mající dvě kopie genu s mutací (homozygoti) byly značně postižené, u koček mající jeden mutovaný a druhý zdravý gen (heterozygoti) nemusí mít onemocnění tak závažné. Věk, v kterém se onemocnění manifestuje u heterozygotních koček a intenzita postižení je vysoce variabilní, zda za to můžou genetické či faktory prostředí není ještě známo. Mutace se nachází v genu TRPV4 kódující kationové kanály, které mají vyšší bazální aktivitu a reagují více na prostředí chudé na rozpuštěné látky.

Příznaky nemoci

Intenzita postižení je různá, u homozygotních koček dochází k progresivnímu zhoršování stavu, který začíná již v mladém věku. Mnohé jsou předčasně utraceny, kvůli efektům působícím na zdraví a značné bolestivosti. Mezi patrné příznaky patří neochota k pohybu, skoku a strnulá chůze. Nejčastějším nálezem u homozygotních koček je ztluštělý a u báze nepohyblivý ocas. Ten se skládá z krátkých a širokých obratlů sloučených dohromady. Končetiny jsou také značně postižené hlavně kosti prstů a záprstí/zápatí. Jsou zkrácené, širší a dochází k zánětu (osteoartritis) tvorbě nové kosti v okolí kloubů. Poškození bývá tak veliké, že kočka může přestat chodit. Heterozygotní kočky mají podobné příznaky různé intenzity, nastupují s věkem.

Diagnostika a léčba

Prokázat onemocnění je možné rentgenologicky již ve věku 7 týdnů u homozygotů a ve věku 7 měsíců u heterozygotů, vyloučení však nemusí být průkazné, změny a degenerace chrupavek nemusí být ještě vyvinuty. Neexistuje léčba pro vyléčení této nemoci, je možné zmírnit symptomy. Používají se léky tlumící bolest, ty ale není vhodné používat z dlouhodobého hlediska. Glukosamin a chondroitin sulfát jsou doporučovány u zvířat s kloubními obtížemi a bolestí. Podporují tvorbu nové chrupavky, chrání ji, lubrikují a zmírňují otok.

Doporučení

Klapouchosti a menšího postižení koček se docílí křížením klapouchých jedinců (heterozygotů) s kočkami bez mutace. Křížení dvou homozygotních jedinců je z etického a zdravotního hlediska nevhodné. Křížení heterozygotních koček není doporučováno stále je možnost zplození homozygotního jedince. Potomci, kteří nejsou klapouší nejsou přenášeči a nebudou postižení (SFOCD), jsou nazývané skotská krátkosrstá kočka. Jelikož i heterozygoti bývají postiženi, je nejvhodnější křížit právě jedince, nemající tuto mutaci. Tím sice ztratí klapouchost, ale také bolestivé a nepříjemné problémy a zároveň kočky neztratí svůj dobromyslný temperament.

 

Reference:

Scottish Fold, Osteochondrodysplasia, Rosie Godfrey BVetMed MRCVS and David Godfrey BVetMed FRCVS, UFAW 2011
Aust Vet J Vol 77, No 2, February 1999 85, Osteochondrodysplasia in Scottish Fold cats, R MALIKa, GS ALLANa, CR HOWLETTb, DE THOMPSONc,GJAMESd,CMcWHIRTEReand K KENDALLf
A dominant TRPV4 variant underlies osteochondrodysplasia in Scottish fold cats. Osteoarthritis Cartilage, Gandolfi, B., Alamri, S., Darby, W.G., Adhikari, B., Lattimer, J.C., Malik, R., Wade, C.M., Lyons, L.A., Cheng, J., Bateman, J.F., McIntyre, P., Lamandé, S.R., Haase, B. : August 2016, Volume 24, Issue 8
Osteochondrodysplasia in a Scottish Fold Cat Treated with Radiation Therapy and Samarium-153-1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-Tetramethylene-Phosphonic Acid. J Am Anim Hosp Assoc :, Selting, K.A., Lattimer, J.C., Hause, W., Megan, G., Selting, K.A., Lattimer, J.C., Hause, W., Megan, G. :, 2019

MVC. Izabela Firlová
Latest posts by MVC. Izabela Firlová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*