Kostra a pohyb

Hyperkalemická periodická paralýza (HYPP)

Hřebec Impressive a snahy AQHA HYPP je dědičně onemocnění koní, které vzniká na základě poruchy mechanismu svalového stahu a projevuje se akutními svalovými potížemi s různými stupni závažnosti. Příčinou poruchy je mutace v genu SCN4A, za přenašeče […]

Kůň

Foal immunodeficiency syndrome

Foal immunodeficiency syndrome (FIS), dříve známý jako Fell pony syndrom, byl poprvé objeven v roce 1998. Jedná se o fatální dědičné onemocnění projevující se u hříbat dvou navzájem příbuzných britských plemen felský (Fell) pony a […]

Kůň

Cerebelární abiotrofie u arabských plnokrevníků

Cerebelární abiotrofie (CA) je vzácné, ale významné onemocnění arabských plnokrevníků způsobené rychle postupujícím úbytkem Purkyňových buněk, které má za následek cerebelární ataxii. Purkyňove buňky jsou speciální nervové buňky. CA je neurologický stav, který postihuje řadu […]

Kůň

Maligní hypertermie u koní

Maligní hypertermie (MH) je dědičné onemocnění vyskytující se u koní, lidí, psů a prasat, které se projevuje poruchami kosterního svalstva vyvolané anestetiky nebo zvýšenou námahou a stresem s odhadovanou úmrtností okolo 34%. U koní, podobně […]

Kůň

Overo lethal white syndrom

Overo lethal white syndrom (OLWS), v literatuře také jako lethal white syndrom (LWS) nebo overo lethal white foal syndrom (OLWFS), bychom volně do češtiny mohli přeložit jako smrtelný syndrom bílého overo hříběte. Tento vrozený syndrom postihuje […]

Kůň

Hydrocefalus u fríských koní

Hydrocefalus je vrozený defekt vyskytující se u fríských koní a je charakterizován hromaděním mozkomíšního moku v mozku. Tato vada je dědičná a vznikla pravděpodobně na základě letitého inbreedingu v populaci, tj. křížením příbuzných jedinců. U koní […]

Kůň

Syndrom nahého hříběte achaltekýnských koní

Plemeno achaltekýnských koní má svůj původ ve střední Asii a je známé vysokou odolností a charakteristickým kovovým leskem srsti. Vzhledem k omezenému množství plemenného materiálu a praktikám šlechtění existuje v tomto plemeni vysoký stupeň inbreedingu – příbuzenského […]

Kostra a pohyb

Dwarfismus fríských koní (trpasličí vzrůst)

Dwarfismus je dědičné onemocnění fríských koní, projevuje se trpasličím vzrůstem a abnormální stavbou těla – markantní je postižení končetin a hrudníku při zachování normální velikosti a postavení hlavy a zad. Dědí se autosomálně recesivně, tedy […]

Kůň

Syndrom androgenní insenzitivity u koní

Syndrom androgenní insenzitivity (AIS) zahrnuje proces vedoucí k nesprávnému vývoji samčího pohlaví během nitroděložního vývoje jako důsledek částečné nebo úplné necitlivosti buněk na androgeny (samčí pohlavní hormony). Karyotyp, soubor chromozomů nesoucích genetickou informaci, je u klisny […]