Mukopolysacharidóza VI u koček

Mukopolysacharidózy patří mezi lyzosomální střádací choroby genetického původu, vyskytují se u siamských koček, birem, ragdolů a krátkosrstých koček. V důsledku nemoci dochází ke hromadění mukopolysacharidů, které působí toxicky na orgánové systémy. Mutace způsobuje nedostatečnou funkci enzymů degradujících tyto látky. Mezi příznaky patří deformace kostí, pomalá chůze, zkrácená lebka a menší vzrůst. Onemocnění je nevyléčitelné.

Co jsou to lyzosomy a mukopolysacharidy?

Jsou to organely buňky sloužící k odbourávání nepotřebných substancí a obnově buněčných částí, obsahují mnoho enzymů. Toto vnitrobuněčné trávení je nezbytné pro správnou funkci buněk a organismu. Mukopolysacharidy nebo také glykosaminoglykany jsou nevětvené složené sacharidy tvořící velkou část tkání, hlavně chrupavky, vazy, šlachy apod. Nejznámějšími zástupci jsou kyselina hyaluronová, dermatan sulfát (v pokožce), chondroitinsulfáty(chrupavka) a jiné.

Mutace

Mukopolysacharidóza VI je způsobená dvěmi mutacemi v genu pro enzym N-acetylgalactosamine 4-sulfatázu (4S). Obě mutace jsou výskytem nezávislé na sobě a můžou se vyskytovat jednotlivě, tvoříc tak více možných variant genetické informace. Enzym reguluje metabolismus dermatan sulfátu, který je pak akumulován a vylučován močí. Na základě růzností příznaků a mutací můžeme rozlišit 2 typy mild – mírná forma (odhalitelná pouze na základě genetických testů) a severe – vážná.

Jaké jsou příznaky?

Kočky s vážnou formou a výskytem 2 mutací mají první příznaky ve věku 6-8 týdnů. Vykazují širokou oblast tváře, krátký nos, malé uši, sníženou flexibilitu a menší vzrůst v porovnání s ostatními koťaty. Ve věku 8 měsíců mají kočky závažné problémy s pohybem a je pozorováno degenerativní onemocnění kloubů. Násady obratlů jsou deformované a je patrné řídnutí kostí. Všechny příznaky se stupňovitě zhoršují a může dojít k paralýze zadních končetin z důvodu komprese míchy. Může se vyskytovat zakalení oka a ztluštění srdečních chlopní.

 

a – normální vzhled siamské kočky, b – siamská kočka trpící mukopolysachardiózou VI – má širší horní čelist a přivřeté oči. Zdroj: Lyons, L.A., Grahn, R.A., Genova, F. et al. BMC Vet Res (2016) 12: 136. https://doi.org/10.1186/s12917-016-0764-y

Jak se mutace dědí?

Nemoc se projeví pouze v případě, že kočka má obě formy genu (alely) mutované – homozygot (obě formy genu mají aspoň jednu mutaci). Každá z alel je děděná od rodičů, jedna od otce, jedna od matky. Nemocný jedinec proto musel mít rodiče mající mutaci ve své genetické informaci. Takový jedinec je přenášeč, jelikož nemá projevy nemoci, má jednu mutovanou alelu (heterozygot). Může svým potomkům předat zdravou nebo mutovanou alelu (pravděpodobnost 50%). Samci i samice jsou postiženi v populaci rovnoměrně. Tuto dědičnost nazýváme autosomálně recesivní.

Diagnostika

Je možné odhalit mutaci genetickým testem. Těžké postižení skeletu je patrné radiologicky. V moči je detekován dermatan sulfát a zvýšený výskyt lymfocytů s granulemi.

Léčba

Je možné provést genovou, enzymovou terapii či transplantaci kostní dřeně. Bylo prokázáno, že genová terapie vedla ke zlepšení a zpomalení vývoje nemoci u mladých jedinců. Terapie je velice nákladná. Je možné provést operaci pokud má kočka konkrétní problém, ale je třeba myslet, na zhoršující se vývoj nemoci a provést eutanázii u trpících zvířat. Možné je také tlumit příznaky a léčit symptomaticky, nebo využít fyzioterapie.

Prevence

V případě výskytu nemoci, je potřeba prověřit a geneticky testovat příbuzné jedince a vyřadit z chovu přenášeče. Riziko nemoci se zvyšuje s příbuzenským křížením.

Reference:

Mucopolysaccharidosis VI in cats – clarification regarding genetic testing, Leslie A. Lyons, Robert A. Grahn, Francesca Genova, Michela Beccaglia, John J. Hopwood, and Maria Longeri, BMC Vet Res. 2016; 12: 136.

Feline Mucopolysaccharidosis Type VI CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT N-ACETYLGALACTOSAMINE 4-SULFATASE AND IDENTIFICATION OF A MUTATION CAUSING THE DISEASE*,Gouri Yogalingam, Tom Litjens, Julie Bielicki, Allison C. Crawley, Vivienne Muller, Donald S. Anson and John J. Hopwood, 1996 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc

Prevalence of Mucopolysaccharidosis Type VI Mutations in Siamese Cats A.C. Crawley, F.H. Muntz, M.E. Haskins, B.R. Jones, and J.J. Hopwood, J Vet Intern Med 2003;17:495–498

Long-term Amelioration of Feline Mucopolysaccharidosis VI After AAV-mediated Liver Gene Transfer, Gabriella Cotugno, Patrizia Annunziata, Alessandra Tessitore, Thomas O’Malley, Anita Capalbo, Armida Faella, Rosa Bartolomeo, Patricia O’Donnell, Ping Wang, Fabio Russo, Meg M Sleeper, Van W Knox, Steven Fernandez, Leah Levanduski, John Hopwood, Elvira De Leonibus, Mark Haskins, and Alberto Auricchio, Molecular therapy 2011 Mar

MVC. Izabela Firlová
Latest posts by MVC. Izabela Firlová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*