Geneticky podmíněné

Cystinurie u koček

Příčina a genetická mutace Cystin je neesenciální dibazická aminokyselina, složená ze dvou cysteinů, kterou kočka, pes i člověk přijímají v potravě anebo si ji mohou vytvořit sami z prekursorů. Běžně se nachází v nízké koncentraci […]

Geneticky podmíněné

Polycystické onemocnění ledvin (kočka)

Polycystické onemocnění ledvin je jedním z nejčastějších dědičných onemocnění u koček, s incidencí až 6 %. Častý výskyt je zvláště u perských a exotických koček, kde může postihovat až polovinu z nich. V roce 2000 až 2002 probíhala […]