Otravy jídlem u psů

Určitě se každému majiteli psa stalo, že chtěl svému miláčkovi dát něco na přilepšenou. Některé potraviny určené pro lidskou spotřebu jsou ale pro domácí mazlíčky naprosto nevhodné a můžou u nich způsobit závažné zdravotní komplikace, nezřídka i smrt. Intoxikace čokoládou patří mezi jeden z nejčastějších případů otrav u psů. Poslední dobou jsou stále častěji zaznamenány otravy xylitolem, náhradním sladidlem přidávaným do dia potravin. Dále jsou známy otravy u psů po pozření cibule, česneku, avokáda či hroznového vína a rozinek.

Kolik čokolády může způsobit příznaky otravy? U 10 kg psa to mohou být i pouze tři-čtyři čtverečky.

Čokoláda

Kakaový prášek, ze kterého je čokoláda vyrobena, se získává zpracováním kakaových semen/bobů rostliny Theobroma cacao. Pro lidi patří čokoláda mezi největší pochoutku, pro psy a kočky může být však i malé množství požité delikatesy smrtelné. Na vině jsou  metylxantiny, což jsou sloučeniny, které se vyskytují v některých vyšších  rostlinách, a které díky jejich účinkům našly uplatnění i v humánní a veterinární medicíně. Mezi deriváty metylxantinů, které jsou v kakau obsaženy, patří theobromin a v menším množství i kofein. Platí, že různé druhy čokolád mají i různě velký obsah metylxantinů. Např. bílá čokoláda neobsahuje téměř žádné množství theobrominu, méně pak i čokoláda mléčná. Naproti tomu kakaový prášek a hořká čokoláda s čokoládou na vaření vykazují vysoké hodnoty theobrominu. Kofein, kromě čokolády, najdeme i v nápojích, jako je čaj, káva, Coca cola a v různých energetických nápojích.

Po pozření se metylxantiny rychle absorbují ze zažívacího traktu, metabolizují se v játrech, podstupují enterohepatalní cirkulaci (dostávají se žlučí do střeva a zase zpátky do jater) a nakonec jsou ven z těla vylučovány močí. Oproti lidem se u psů metylxantiny vylučují ven z těla velmi pomalu. Deriváty metylxantinů ovlivňují nervový, kardiovaskulární a respiratorní systém, dále mají močopudný (diuretický) efekt. Otrava theobrominem se u psů projeví obvykle po 2 – 4 hodinách po požití čokolády. Nejprve pozorujeme mírnější příznaky intoxikace jako je zvracení, neklid, průjem, zvýšené močení a žízeň. Pozdějším a závažnějším klinickým příznakem otravy je celková excitace organismu charakterizovaná zvýšenou srdeční frekvencí (tachykardií) a srdečními arytmiemi, zvýšeným krevním tlakem (hypertenzí), přehřátím (hypertermií), hyperaktivitou, třesem a křečemi. Méně často pozorujeme bradykardii a hypotenzi. Smrt nastává u zvířat v kómatu z důvodu srdečního a respiratorního selhání.

Po pozření čokolády může u psů během 1 až 3 dní nastat závažná zdravotní komplikace z přijatého velkého množství tuku obsaženého v čokoládě, kterou je akutní pankreatitida.


Pro příklad, pro psa je smrtelná dávka (LD50)* theobrominu 250-500 mg/kg. Příznaky otravy nastávají ale již při dávkách mnohem nižších. Toxická dávka způsobující otravu nebo úhyn se u různých psů může podstatně lišit! Ve 100g mléčné čokolády je 155-200 mg theobrominu a u hořké čokolády 470mg theobrominu. Čokoláda na vaření je potom 10x toxičtější než mléčná čokoláda (1400mg/100g)! Obecně můžeme říct, že mírné příznaky otravy (průjem, zvracení, žízeň) se začnou u psa projevovat při požití 20 mg theobrominu na 1 kg živé váhy psa.

*Pozn. LD 50- letální dávka 50; dávka látky, po jejímž podání uhynulo 50% testovaných do 24 hod.


 

Pokud bychom si zase jako příklad vzali 10 kg psa, pak mu potíže mohou udělat již tři bonbony Tic tac gum. Přesný obsah xylitolu uveden není, nejhorší scénář je však 333 mg na jeden bonbon. Ne každý tic-tac obsahuje xylitol.

Xylitol

V potravinách určených pro diabetiky, ale také např. ve žvýkačkách bez cukru nebo v přípravcích pro zubní hygienu můžeme najít sladidlo zvané xylitol. Xylitol je přírodní sacharid, který se vyskytuje v různých druzích rostlin a v ovoci a zelenině. Říká se mu také „dřevný cukr“, to proto, že pro komerční využití se získává z dřevnatého rostlinného materiálu (dřevo, palice kukuřice). Uměle se přidává do již zmíněných dia potravin, protože oproti běžnému cukru je méně kalorický. Psi jsou zřejmě jediným druhem zvířat, u kterých může požití xylitolu způsobit závažné, život ohrožující, zdravotní komplikace ve formě hypoglykémie. Hypoglykémie je způsobena rychlým uvolněním inzulinu do krve, které xylitol vyvolá. Inzulin je hormon regulující hladinu glykémie, tj. snižuje hladinu glukózy v krvi tím, že glukóza přestoupí z krve do buněk. Vyšší dávky přijatého xylitolu mohou způsobit akutní poškození jater.

Nástup klinických příznaků je ve většině případů velice rychlý. Zvracení, třes, slabost, kolaps vyúsťující až v kóma se mohou objevit během 30-60 minut (v některých případech až po 12 – 18 hodinách, záleží na druhu potraviny).  Akutní selhání jater je doprovázeno žloutenkou, zvracením, depresí a poruchou srážení krve projevující se krváceninami na sliznicích. Při včasné veterinární péči a rychlé úpravě glykémie je šance na uzdravení dobrá. Při příznacích selhávání jater je prognóza nejistá.

Xylitol se vyskytuje i v ústních vodách, a to včetně těch určených pro psy. Např. v přípravku Vet Aquadent je obsah xylitolu v celém balení (250 ml) přibližně 1250 mg – tudíž pokud by méně než 15 kilový pes vypil obsah celé lahvičky, mohlo by dojít ke klinickým příznakům. U doporučeného dávkování (2,5 ml ústní vody na 250 ml vody v misce) je obsah xylitolu nízký. Můžeme to přirovnat ke konzumaci ohryzku jablka člověkem, kdy jablečná jadérka obsahují toxický kyanid, ale v takto malém množství neuškodí. Na druhou stranu je možné si na trhu vybrat dostatek jiných přípravků bez obsahu této potencionálně nebezpečné látky.

Kromě ústní vody se xylitol nachází i v některých produktech z buvolí kůže určených ke žvýkání. Nám se obsah xylitolu v těchto “pamlscích” nepodařilo dohledat a zahraniční zdroje uvádějí, že odpověď na otázku nakolik jsou tyto produkty rizikové, není známá.


Hypoglykémie se u psů objevuje při dávkách xylitolu 75 – 100 mg/kg. Dávka vyšší než 500 mg/kg je spojena se závažným poškozením jater.


 

Hroznové víno/rozinky

Toxické množství hroznového vína není stanoveno. Není však dobrý nápad to doma zkoušet zjišťovat.

Poměrně nedávno bylo zjištěno, že ať už čerstvé, nebo sušené plody vinné révy (Vitis vinifera), jako jsou rozinky, sultánky apod., mohou u psů způsobit akutní selhání ledvin. Příčina intoxikace, ani přesná toxická dávka nejsou zatím známy, je ale fakt, že již několik bobulí tohoto ovoce mohou u psů způsobit smrt. Paradoxem je, že u některých psů nebyly příznaky otravy pozorovány ani po přijetí velkého množství rozinek. Přesto se pro vysoké riziko nedoporučuje psům dávat vůbec žádné ovoce nebo produkty tohoto typu.

Hroznové víno působí toxicky na ledvinné tubuly, což vede během cca 72 hodin po pozření k anurickému selhání ledvin. Prvními příznaky intoxikace jsou zvracení během dvou hodin až 24 hodin po pozření hrozna/rozinek. Dále se může projevit podráždění trávicího traktu jako je průjem, nechutenství a bolestivost břicha. Akutní selhání ledvin se projevuje žíznivostí (polydipsie), sníženým močením (oligurie) či úplnou zástavou močení (anurie). Anurické selhání ledvin je často doprovázeno špatnou prognózou, psi většinou uhynou nebo je u nich provedena eutanázie. Pokud jsou počínající příznaky intoxikace včas odhaleny a u psů je zahájena agresivní léčba spočívající v dekontaminaci a zavodnění pomocí kapačky, pak se naděje na uzdravení zvětšují.

 

Cibule, česnek

Problém může způsobit více než 150 g cibule u 10 kg psa bez ohledu na její úpravu, i když fatální případy popsány nejsou.

Cibule (Allium cepa) a česnek (Allium sativum) jsou v kuchyni hojně používanými ingrediencemi, ať už po úpravě vařením, čerstvé či sušené. Toxickou látkou, na kterou jsou obzvláště psi (a kočky) v cibuli a česneku citliví, jsou organosulfoxidy (metyl- a propenylcysteinsulfoxid). Specifické aroma získávají cibule a česnek přeměnou organosulfoxidů na thiosulfináty, které vznikají po rozkrájení dužiny hlízy. Mechanismem toxického účinku organosulfoxidů je jejich oxidativní působení na membrány červených krvinek, které tím poškozují. Pokud u erytrocytů dojde k oslabení ochranného mechanismu (antioxidantů) proti působení oxidačního stresu, dochází tím k tvorbě Heinzových tělísek (degenerovaný hemoglobin), k rozpadu červených krvinek a k methemoglobinemii. Methemoglobin je změněný hemoglobin, který není schopný vázat kyslík. Tím dochází ke kyslíkovému deficitu tkání a ke tkáňovému dušení (hypoxii).

Průjem, zvracení, bolestivost břicha a příznaky anémie, jako jsou bledost sliznic, deprese, únava, zvýšená srdeční a dechová frekvence, či červeně zabarvená moč způsobená uvolněným hemoglobinem z rozpadlých červených krvinek, se po pozření cibule/česneku objeví po 24 hodinách a déle, záleží na přijatém množství. Uvádí se, že japonská plemena psů (Akita, Shiba, Jindo) jsou na oxidativní poškození erytrocytů citlivější než plemena ostatní. Úhyn psů po otravě potravinami obsahujícími česnek nebo cibuli, ať už po jakékoliv úpravě, byl zaznamenán zřídka.


Příznaky otravy se u psů projeví po požití 15 – 30 g cibule či česneku na 1 kilo živé hmotnosti psa.


 

Avokádo

Avokádo sa zvířatům obecně nedoporučuje zkrmovat, i když toxické množství pro psy není stanoveno.

I když požití avokáda je spojeno s otravou hlavně u ptáků a domestikovaných savců (koza, ovce, koně), byly zaznamenány i dva případy intoxikace avokádem u psů. Všechny části rostliny, jako je stonek, listy, plod a semeno jsou jedovaté, listy potom nejvíce z nich. Toxickou látkou obsaženou v avokádu je persin. U laktujících zvířat (malí přežvýkavci, koně) se po požití avokáda objevuje mastitida charakterizovaná otokem mléčné žlázy a sníženou produkci mléka. Persin působí ale i kardiotoxicky tím, že způsobuje nekrózu myokardu. I když byla otrava avokádem u psů zaznamenána velice zřídka, nedoporučuje se ho psům zkrmovat.

 

Makadamiový oříšek

Dle dosavadních zdrojů mohou být toxické již více než 3 makadamiové oříšky na 10 kg psa.

U psů, zatím jako u jediného druhu zvířat, se objevila otrava po požití již velmi malého množství makadamiových ořechů (0,7 g/kg).  Tato jádra plodů stromu Macadamia obsahují kyanogenní glykosidy- proteacin a durrin. U ořechů využívaných k lidské spotřebě jsou koncentrace těchto glykosidů ale velmi malé. Mechanismus toxického působení není u psů ještě plně znám. Otrava se projevuje po 12 hodinách od pozření pestrými klinickými příznaky- svalovou slabostí, kulháním, třesem, ataxií (nekoordinací pohybu), depresí, zvracením, přehřátím, ztuhlostí, bledostí sliznic a bolestivostí břicha. Žádný úhyn nebyl ve spojení s otravou makadamiovými oříšky u psů zaregistrován.

 

 

Reference:

  1. Finlay, F., & Guiton, S. (2005). Chocolate poisoning. BMJ : British Medical Journal, 331(7517), 633.
  2. Svobodová Z., a kol. (2008). Veterinární toxikologie v klinické praxi, Profi Press s.r.o., Praha, ISBN 978-80-86726-27-4
  3. Cortinovis, C., & Caloni, F. (2016). Household Food Items Toxic to Dogs and Cats. Frontiers in veterinary science, 3, 26. doi:10.3389/fvets.2016.00026
  4. MSD MANUAL, Veterinary Manual, Raisins and grapes, WWW: < https://www.msdvetmanual.com/toxicology/food-hazards/raisins-and-grapes>
  5. MSD MANUAL, Veterinary Manual, Xylitol, WWW: < https://www.msdvetmanual.com/toxicology/food-hazards/xylitol?query=xylitol>
  6. MSD MANUAL, Veterinary Manual, Avocado, WWW: < https://www.msdvetmanual.com/toxicology/food-hazards/avocado>
  7. Buoro IB1, Nyamwange SB, Chai D, Munyua SM. (1994) Putative avocado toxicity in two dogs. Onderstepoort J Vet Res. 61(1):107-9.
  8. https://news.vin.com/vinnews.aspx?articleId=21365
MVDr. Bára Schneiderová
Latest posts by MVDr. Bára Schneiderová (see all)

2 Comments

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*