Geneticky podmíněné

Hereditární katarakta (HSF4) u australského ovčáka

Katarakta neboli šedý zákal je definována jako porucha průhlednosti oční čočky a patří mezi nejvýznamnější příčiny slepoty u psů. Její vznik může mít na svědomí mnoho různých faktorů. Katarakta může být buď dědičného původu, to […]