Geneticky podmíněné

Mukopolysacharidóza VII u koček

Co to jsou lyzosomy a co způsobuje mutace? Lyzosomy jsou orgány (organely) buňky, které se podílí na degradaci složek nepotřebných nebo toxických pro buňku, také zpracovávají a předělávají různé sloučeniny na jiné. Obsahují mnoho enzymů […]

Geneticky podmíněné

Alfa-manosidóza

Výskyt byl zaznamenán u domácích krátkosrstých, dlouhosrstých a Perských koček. Mutace se nachází v genu MAN2B1 a kóduje enzym důležitý v metabolismů sacharidů. Tento enzym alfa-D-manosidóza rozkládá oligosacharidy, molekuly krátkých sacharidů, na menší komponenty. Porucha funkce této […]

Geneticky podmíněné

Kongenitální myotonie u koček

Kongenitální myotonie (CM) koček je vrozená nemoc postihující svaly, vyznačující se nemožností relaxace svalstva po předchozím stahu. Je způsobená defektem a mutací v chloridových kanálech CLCN1. Ta způsobí ztrátu podstatné části kódující oblasti proteinu. Kanály se […]

Geneticky podmíněné

Cystinurie u koček

Příčina a genetická mutace Cystin je neesenciální dibazická aminokyselina, složená ze dvou cysteinů, kterou kočka, pes i člověk přijímají v potravě anebo si ji mohou vytvořit sami z prekursorů. Běžně se nachází v nízké koncentraci […]

Geneticky podmíněné

Polycystické onemocnění ledvin (kočka)

Polycystické onemocnění ledvin je jedním z nejčastějších dědičných onemocnění u koček, s incidencí až 6 %. Častý výskyt je zvláště u perských a exotických koček, kde může postihovat až polovinu z nich. V roce 2000 až 2002 probíhala […]