Mukopolysacharidóza VII u koček

Mukopolysacharidóza VII (MPS VII) je geneticky přenosná nemoc, vyskytuje se u krátkosrstých koček, patří mezi metabolické střádací choroby. Je to lyzosomální porucha enzymů, vedoucí k hromadění glykosaminoglykanů. Mezi příznaky patří nižší vzrůst, deformace tváře, kostí a kloubů. Onemocnění není léčitelné.

Co to jsou lyzosomy a co způsobuje mutace?

Lyzosomy jsou orgány (organely) buňky, které se podílí na degradaci složek nepotřebných nebo toxických pro buňku, také zpracovávají a předělávají různé sloučeniny na jiné. Obsahují mnoho enzymů rozkládajících konkrétní látky. V případě dysfunkce či absence enzymu se daná látka nerozkládá a hromadí se v lyzozomech. V případě MPS VII dochází k hromadění glykosaminoglykanů (dermatan sulfát, chondroitin sulfát, heparan sulfát), z důvodu nedostatku enzymu β-glukuronidázy. Tento nedostatek způsobuje více než 50 různých mutací v genu GUSB.

Jak se mutace dědí?

Nemoc je autosomálně recesivní. Znamená to, že kočka musí mít obě formy genu (alely s mutacemi) – tento jedinec je homozygot. Fyziologicky má každý dvě alely jednoho genu, každou zdědil od jednoho z rodičů. Pokud má jednu alelu s mutacemi a jednou bez mutací (heterozygot), není jedinec postižený, ale je přenášečem a může alelu předávat dalším generacím. Heterozygoti mají také sníženou hladinu β-glukuronidázy a produkují o polovinu méně tohoto enzymu než zdravé kočky, příznaky nemoci však nemají.

Soubor nálezů u mukopolysacharidózy. A,B-porucha vývoje hlavy a krku, C-porucha koordinace pohybů, D-RTG snímek obsahující řadu kostních lézí, E-bílá krvinka obsahující granula mukopolysacharidů. Zdroj: Wang, Ping & Sorenson, J & Strickland, S & Mingus, C & Haskins, M.E. & Giger, Urs. (2015). Mucopolysaccharidosis VII in a Cat Caused by 2 Adjacent Missense Mutations in the GUSB Gene. Journal of veterinary internal medicine / American College of Veterinary Internal Medicine. 29. 10.1111/jvim.13569.

Jaké jsou příznaky?

Příznaky jsou patrné okolo 3 měsíce věku. Koťata jsou menšího vzrůstu, hlava je větší v porovnání se zbytkem těla, končetiny jsou krátké. S postupným růstem a začínající chůzí je patrná slabost v zadních končetinách a problémy s chůzí. Rentgenem jsou patrné deformace hlavic kostí (epifýzy) a deformace. V případě koťete s MPV VII v Kalifornií průdušnice byla nekompletně vyvinutá. Již ve věku 4 měsíců mělo koťe zakalenou čočku, v pozdějším věku obě. Docházelo také k luxaci pately (vymknutí češky) a subluxacím pánevní kosti (neúplné vykloubení). Ve věku 9 měsícu byl pohyb kloubních spojení značně omezen v kostech končetin (zápěstí, zápatí) a páteře. Jiný případ uváděl zvětšené břícho a prodloužený jazyk.

Diagnostika

Na základě klinických příznaků, měření hladiny β-glukuronidázy, rentgenologického vyšetření a genetických testů je možné určit diagnózu. V moči je možné odhalit glykosaminoglykany. V krvi kolují neutrofily s granuly. Při histologickém vyšetření je možné pozorovat také zvětšené kulaté buňky chondrocytů (buňky chrupavky) s vakuolami (váčky) vyplňující buňku. Buněčné vakuoly jsou přítomny také v plicích, játrech, kostní dřeni.

Léčba

Je možné použít léky zmírňující bolest, symptomatickou léčbu a fyzioterapii, univerzální lék neexistuje. Je možné stav zlepšit genovou a enzymovou terapií, či transplantací kostní dřeně, celkový stav je ale nevratný. Většina postižených koček musí být utracena ve věku 6 měsíců.

 

Reference:

Mucopolysaccharidosis VII in a Cat Caused by 2 Adjacent Missense Mutations in the GUSBGene, Wang,  J. Sorenson,  S. Strickland,  C. Mingus,  M.E. Haskins, and U. Giger, J Vet Intern Med. 2015 Jul-Aug

Mucopolysaccharidosis VII in a Cat P. C. SCHULTHEISS, S. A. GARDNER, J. M. OWENS, D. A. WENGER, AND M. A. THRALL, Vet Pathol 37:502–505 (2000)

Feline Mucopolysaccharidosis VII Due to β -glucuronidase Deficiency R. GITZELMANN, N. U. BOSSHARD, A. SUPERTI-FURGA, M. A. SPYCHER, J. BRINER, U. WIESMANN, H. LUTZ, AND B. LITSCHI, Vet Pathol, 1994

MVC. Izabela Firlová
Latest posts by MVC. Izabela Firlová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*