Dědičná myotonie u New Forest pony

Dědičná myotonie u New Forest pony je způsobena poruchou chloridových kanálů v membránách svalových buněk jako důsledek mutace genu CLCN1. Projevuje se v mladém věku ztuhlostí svalů neschopných relaxace. Onemocnění není léčitelné.

Myotonie – nadměrná ztuhlost svalů

Myotonie je obecné označení skupiny svalových onemocnění, ať už získaných během života nebo dědičných, které jsou charakterizovány nadměrnou ztuhlostí svalů a pomalou relaxací po kontrakci. Dědičné formy se vyznačují zhoršenou funkcí transportních kanálů chloridových, sodných nebo draselných iontů v buňkách kosterního svalstva. Je prokázáno, že pro stabilizaci klidového potenciálu a uvolnění svalu jsou nezbytné chloridové ionty, procházející přes chloridové kanály, které jsou kódovány genem CLCN1. Zjistilo se, že tato porucha způsobuje známé tzv. omdlévání koz – ztuhlost svalů po předchozí reakci (vyděšení, rozběhnutí), kdy ztuhlé zvíře padá na zem a zůstává několik vteřin ležet. V roce 1962 byl hlášen první případ podezření na myotonii u koní. Zkoumání rodokmenů postižených koní ukazuje na autozomálně recesivní dědičnost, hříbě vykazuje příznaky onemocnění po zdědění mutace od obou rodičů.

 

Patogenní varianty CLCN1 a dysfunkce chloridového kanálu

Existuje několik desítek různých patogenních variant CLCN1 a mnoho z nich je spojeno s autozomálně recesivní myotonií, kam patří také skupina vzácných dědičných poruch chloridového kanálu CIC-1 v sarkolemě (membráně) buňky kosterního svalu (rhabdomyocytu). Vzhledem k tomu, že Cl-kanál pomocí chloridových iontů snižuje excitabilitu, je hlavním rysem této poruchy snížená vodivost sarkolemy a hyperexcitabilita membrány a důsledkem je hlavní příznak této nemoci –  zpoždění svalové relaxace po nezvykle dlouhé kontrakci. Příznaky sahají od mírné myotonie, odhalitelné pouze vyšetřením, až po těžkou myotonii výrazně zhoršující kvalitu života.

 

Vliv chloridů na vodivost membrán

Normálně přispívají chloridy z 85% ke klidovému potenciálu a jsou rozhodující pro potlačení účinku draslíku (K+) v T-tubulech. T-tubuly přenáší signál z povrchu buňky do jejího nitra na myofibrily, což jsou hlavní funkční jednotky, které zasouváním jednotlivých vláken do sebe způsobují vlastní zkrácení svalu – kontrakci. Pokud je vodivost chloridu snížena na 40% nebo méně, akumulace K+ v T-tubulech nepřetržitě depolarizuje povrchovou membránu natolik, že vznikají samostatné akční potenciály způsobující prodlouženou (myotonickou) kontrakci. Snížení vodivosti chloridu na 50% zjevně nezpůsobuje myotonii, proto heterozygotní jedinci (s mutací pouze od jednoho z rodičů) jsou bez příznaků, i když se ukázalo, že i heterozygotnost v některých vzácných případech myotonii způsobila.

 

Klinické příznaky u hříbat

Soubor příznaků byl popisován na sedmiměsíčním hřebci New Forest pony na klinice v Utrechtu. Během prvních 4–6 týdnů života se hříbě vyvíjelo normálně, poté majitel popisoval opakující polehávání a obtížné vstávání v důsledku svalové ztuhlosti. Hříbě bylo pěkně urostlé s nadprůměrnou svalovou hmotou ve srovnání s jinými hříbaty stejného plemene. Pánevní končetiny byly extrémně rovné (minimální ohnutí tarsálního – zánártního – kloubu) a ne vždy kopírovaly směr hrudních končetin, hříbě kráčelo velmi ztuhle a snadno ztrácelo rovnováhu. Rovněž docházelo k dočasnému jednostrannému nebo oboustrannému vysunutí třetího víčka.

 

Diagnostika

Neurologické vyšetření u tohoto hříběte bylo bez jakýchkoli nálezů. Zdvihnutí a ohnutí končetin bylo omezeno ztuhlostí, ruční ohýbání spěnkových kloubů prakticky nebylo možné. Pasivní pohyby krku a trupu byly velmi omezené, a ačkoli hříbě vykazovalo známky slabosti, ztuhlost kloubů byl očividně jediný příznak. Je popisováno, že myotonie může postihovat velké skupiny svalů včetně svalů obličejových a jazyka.

Myotonia congenita je diagnostikována důkladným vyšetřením rodinné anamnézy (výskytu stejných příznaků u příbuzných), laboratorně jsou parametry ve fyziologickém rozmezí, výjimečně je zvýšena koncentrace kreatinkinázy (svalový enzym, zvýšený při námaze a poškození svalu) v krevním séru. Vylučování všech elektrolytů močí bylo v rámci normálních limitů a stejně tak acidobazická rovnováha (rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami v těle). Mírná hypertrofie (zvětšení) svalových vláken byla dříve hlášena u myotonických koz a psů, u koní zatím není potvrzeno. Nebyly zjištěny žádné známky poškození svalů ani rozpadu buněk, ale u vyšetřovaných vzorků svalů byla zaznamenána extrémní různorodost v průměrech svalových vláken.

 

Závěrem

CLCN1, kódující chloridový kanál, je jediný gen, o kterém je známo, že je spojen s myotonií congenita. Toto zjištění umožňuje přímé genetické testování a eradikaci tohoto genetického onemocnění z populace chovu New Forest pony a rovněž poskytuje geneticky podobný zvířecí model lidské myotonie.

Reference:

Inge D. Wijnberga et al. A missense mutation in the skeletal muscle chloride channel 1 (CLCN1) as candidate causal mutation for congenital myotonia in a New Forest pony. Neuromuscular Disorders, 2012Volume 22, 361–367. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nmd.2011.10.001, Dostupné z https://www.nmd-journal.com/article/S0960-8966(11)01347-2/fulltext.

Dunø M, Colding-Jørgensen E. Myotonia Congenita. Gene Reviews, 2005, PMID: 20301529.  Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1355/.

Miryounesi M Md PhD, Ghafouri-Fard S Md PhD, Fardaei M PhD. A Novel Missense Mutation in CLCN1 Gene in a Family with Autosomal Recessive Congenital Myotonia. Iran J Med Sci. 2016;41(5):456–458. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4967492/.

MVDr. Gabriela Lukešová

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*