Raineův syndrom u border kolií

Raine syndrom je vzácné dědičné onemocnění vyskytující se u psů pouze u plemene border kolie. Dochází k vážnému poškození zubů, které může vést až k jejich ztrátě. Onemocnění není léčitelné, pouze v raném stádiu lze zmírnit příznaky.

Raineův (Raine) syndrom je vzácné dědičné onemocnění známé u border kolií s autosomálně recesivním způsobem přenosu, kdy k příznakům nemoci dochází po zdědění zmutovaného genu od obou rodičů u 25 % potomků. Pokud štěně zdědí mutaci jenom po jednom z rodičů, což se děje v 50 % případů, stává se z tohoto jedince další přenašeč genu, který může mutaci předat svým potomkům a udržuje tak nemoc v populaci. Jedná se o psí model stejné nemoci objevující se i u lidí. Psí i lidská forma mají příčinu v mutaci stejného genu a projevují se velmi podobnými klinickými příznaky. U lidských pacientů je Raineův syndrom známý také jako osteosklerotická dysplazie kostí s postižením obličejové části včetně rozštěpu, neúplného vývoje dásní, nosu atd. U border kolií je hlavním příznakem silné postižení chrupu s prasklinami ve sklovině a záněty šířící se do okolí vedoucí až ke ztrátě zubu.

Příčina vzniku onemocnění

Syndrom je způsoben mutací v genu FAM20C, která prozatím nebyla nalezena u žádného jiného psího plemene než u border kolie, kde se z klinických studií uvádí četnost mutace v populaci okolo 11 %. Bylo popsáno několik fosfoproteinů, bílkovin, které mají důležitou roli v regulaci mineralizace zubu. Jedná se o skupinu pěti fosfoproteinů – osteopontinu (OPN), kostního sialoproteinu (BSP), dentinového matrixového proteinu 1 (DMP1), dentinového sialofosfátového proteinu (DSPP) a matricového extracelulárního fosfoglykoproteinu (MEPE), které jsou ve velkých koncentracích obsaženy v kostech a zubech. Jejich schopnost ovlivňovat mineralizaci může být ovlivněna jejich fosforylačním stavem, tedy obsahem fosfátových skupin, které mohou měnit jejich strukturu a tím činnost a funkci. Narušením fosforylace působením FAM20C dochází k hromadění pyrofosfátu, který narušuje správnou mineralizaci, což vede k osteomalácii (narušení tvorby kostí, měknutí kostí), demineralizaci a ztrátě zubu. V případě lidských pacientů se používá léčba aplikováním enzymů, které odstraňují přebytek pyrofosfátu a tím stabilizují proces mineralizace zubu, léčba je však velmi nákladná, a ne vždy dostupná.

Postižení chrupu u border kolií

Postižení zubů u Raineova syndromu. Zdroj: Hytönen MK, Arumilli M, Lappalainen AK, Owczarek-Lipska M, Jagannathan V, et al. Molecular Characterization of Three Canine Models of Human Rare Bone Diseases: Caffey, van den Ende-Gupta, and Raine Syndromes. PLOS Genetics, 2016.

U psů, kteří byli vyšetření, byla nejprve vyloučena možnost opotřebení zubů vlivem žvýkání tvrdého materiálu, hrání si s kameny a podobně. Navíc skusná plocha zubů byla také normální, bylo tedy vyloučeno opotřebení vlivem tření zubů o sebe během sevření čelistí. U nemocných kolií je výrazné opotřebení zubů, s matnou, světle hnědou sklovinou. Dochází k pulpitidě (zánětu dřeně zubu), rozšiřováním zánětu do okolí včetně dásní, což vede k postižení závěsného aparátu zubu, jehož funkce je vážně narušena a tím může dojít až k vypadnutí zubu. Hladiny kalcitriolu, fosfátu a alkalické fosfatázy v krvi byly u vyšetřených zvířat normální.

Rentgen může pomoci odhalit rozsahy zánětu pod zubem, kdy se šíří z dřeně zubu do alveolární kosti, kde zub leží a dále trhliny ve sklovině. Při histologickém vyšetření je sklovina a zubovina nedostatečně vyvinutá ve srovnání se zdravými zuby, spolu s širšími prostory ve hmotě zubu vyplněnými pouze vzduchem namísto mineralizované tkáně. Celkové klinické a histopatologické nálezy ukazují na závažnou poruchu mineralizace zubů u postižených psů, která způsobuje nahnědlou barvu zubu.

Přínos pro výzkum lidského onemocnění

Další studie a výzkumy tohoto onemocnění mohou mít velký přínos pro popsání stejného postižení u lidí, protože psi s deficitem FAM20C mají podobný průběh nemoci jako myši a lidé a poskytují nový výzkumný model tohoto vzácného onemocnění kostí. Na rozdíl od hlodavců, psi mají fyziologii zubu podobnou člověku více než hlodavci a jsou tedy pro tyto výzkumy vhodnější a hodnotnější.

Reference:

Jayesh Sheth, Riddhi Bhavsar, Ajit Gandhi, Frenny Sheth, Dhairya Pancholi. A case of Raine syndrome presenting with facial dysmorphy and review of literature. BMC Med Genet, 2018. doi: 10.1186/s12881-018-0593-x. Dostupné z https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5948820/

Hytönen MK, Arumilli M, Lappalainen AK, Owczarek-Lipska M, Jagannathan V, et al. Molecular Characterization of Three Canine Models of Human Rare Bone Diseases: Caffey, van den Ende-Gupta, and Raine Syndromes. PLOS Genetics, 2016. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006037. Dostupné z https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006037.

MVDr. Gabriela Lukešová

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*