Geneticky podmíněné

Glanzmannova trombastenie u pyrenejských horských psů

Porucha srážlivosti krve Glanzmannova trombastenie (GT) je dědičná porucha funkce destiček postihující pyrenejské horské psy, otterhoundy (vydraře), člověka a koně. Byla popsána švýcarským doktorem Glanzmannem v roce 1918 u lidí jako porucha krvácení, která se příznaky […]