Kongenitální myastenický syndrom (pes)

Kongenitální myastenický syndrom je genetické onemocnění vyskytující se u psů i koček. Postihuje nervosvalový přenos, kdy typicky po zátěži dochází k ochabnutí kosterního svalstva. Onemocnění je neléčitelné, psi zpravidla nepřežívají 1. rok života.

 

Acetylcholin je ester kyseliny octové s cholinem. Acetylcholin se váže na acetylcholinový receptor v synaptické štěrbině (spojení mezi nervovou a svalovou buňkou), kde funguje jako neurotransmiter (neuropřenašeč), tedy přenáší vzruchy v centrálním i periferním nervovém systému. Mezi neurotransmitery má exkluzivní roli a ovládá vylučování i ostatních neuropřenašečů jako je glutamát, glycin a dopamin. Narušení acetylcholinových drah v mozku může vést až k rozpadu osobnosti u člověka a způsobuje například Alzheimerovu chorobu. Acetylcholin se syntetizuje v cytoplazmě nervových buněk (neuronů) z acetyl-CoA a cholinu za účasti acetylcholintransferázy. Poté je skladován v synaptických váčcích neuronů, malá část je volně. Tyto váčky vznikají vychlípením presynaptické membrány. Vzruch vzniká podrážděním neuronu akčním potenciálem, kdy se acetylcholin vyplaví do synaptické štěrbiny, naváže se na nikotinové receptory, tím se změní membránový potenciál a vyplaví se ionty vápníku, které jsou nezbytné pro svalovou kontrakci. Acetylcholinesteráza pak degraduje acetylcholin a ukončuje tak přenos vzruchu.

Kongenitální myastenický syndrom (CMS) je způsoben mutací genů kódujících proteiny důležité pro neuromuskulární přenos. Mohou to být abnormality presynaptické, synaptické nebo postsynaptické. Nejčastěji jde o defekt v tvorbě acetylcholinu nebo acetylcholinového receptoru. U lidí je známo 20 mutací způsobující CMS a většina způsobuje defekt v podjednotkách acetylcholinových receptorů. Dospělé acetylcholinové receptory jsou tvořené pěti podjednotkami a každá je kódovaná specifickým genem. Tyto podjednotky jsou alfa (gen CHRNA1), beta (CHRNB1), delta (CHRND), eta (CHRNE) – ta nahrazuje fetální gamu (kódovaná CHRNG). Většina humánních CMS je způsobena mutací genu CHRNE, ostatní mutace jsou také zaznamenané ale způsobují většinou smrt plodu už v děloze. U Jack Russell teriérů byla také zachycena mutace genu CHRNE. U labradorů se vyskytuje mutace genu COLQ, který kóduje kolagenní část acetylcholinesterázy. U starodánských ohařů byly zaznamenány presynaptické dysfunkce díky mutaci genu CHAT kódující acetylcholintransferázu (ta je zodpovědná za vznik acetylcholinu v nervových buňkách).

Příznaky

CMS byla zaznamenána poprvé u plemene Jack Russell teriér v roce 1974, poté u dalších plemen jako je labradorský retrívr, straodánský ohař, Parson Russell teriér, zlatý retrívr, hladkosrstý foxteriér, špringršpaněl, dlouhosrstý jezevčík a u kříženců. První příznaky jsou nejčastěji mezi 6-12 týdny života štěněte. Většinou nepřežijí 1. rok života, výjimkou je hladkosrstý jezevčík, u kterého byly pozorovány spontánní remise kolem 6. měsíce. Díky defektu v nervosvalovém spojení dochází ke slabosti kosterního svalstva. Pes zprvu normálně toleruje zátěž 5-30 minut, pak se mu začne zkracovat krok až postupně zkolabuje. Po pár minutách odpočinku se může opět postavit, pokud by pokračoval v předešlé aktivitě, opět po krátké zátěži zkolabuje. Avšak onemocnění progreduje, takže periody kolapsu se prodlužují, pes má pak čím dál tím větší obtíže s chůzí. U hladkosrstých teriéru se navíc může objevit také megaesofagus (rozšíření jícnu), regurgitace a následná aspirační pneumonie.

Diagnostika a terapie

Diagnostika je obtížná. Symptomy jsou prakticky neroznatelné od autoimunitní myasthenia gravis a ostatních kongenitálních myopatií a neuropatií. Rozeznat CMS od ostatních onemocněních lze typickým brzkým nástupem, progresivním generalizovaným ochabnutím, zhoršujícím se přetrvávající zátěží a nepřítomností protilátek proti receptorům acetylcholinu. Terapie není. Psi umírají nejčastěji kolem 9. měsíce, nejpozději kolem 1 roku.

Prevence

Onemocnění má charakter autosomálně recesivní, při genetickém vyšetření se chovatel dozví zda má psa zdravého, nemocného nebo přenašeče. Toto vyšetření je přínosné zejména pro chovatelské stanice, které mají možnost genetická onemocnění eliminovat správným poskládáním chovných párů. Dnes máme k dispozici genetické testy pro plemena labrador, zlatý retrívr, Jack Russell a Parson Russell teriér a starodánský ohař. Starodánský ohař je jedním z národních plemen Dánska. Vzhledem k jejich nízkému počtu cítí dánští chovatelé zvláštní odpovědnost za udržení zdravé linie a zavedli povinné genetické testování chovných párů. Avšak s ohledem na malou populaci starodánských ohařů povolili spojení heterozygotů se zdravými homozygoty, aby se zachovala genetická rozmanitost plemene.

 

Reference:

T.J.Blakey, J.R. Michaels, L.T. Guo, A.J. Hodshon, G.D. Shelton. Congenital Myasthenic Syndrome in a Mixed Breed Dog. Front Vet Sci. 2017; 4: 173.

Published online 2017 Oct 17. doi: 10.3389/fvets.2017.00173

C.J.Ritz, J. Levine, K.M. Minor, H.D. Humphries, R. Lara, A.N. Starr-Moss, L.T. Guo, D.C. Williams, G.D. Shelton, L.A. Clark. A COLQ Missense Mutation in Labrador Retrievers Having Congenital Myasthenic Syndrome.PLoS One. 2014; 9(8): e106425. Published online 2014 Aug 28. doi: 10.1371/journal.pone.0106425

H.F. Proschowsky, A. Flagstad, S. Cirera, C.B. Joergensen, M. Fredholm. Identification of a Mutation in the CHAT Gene of Old Danish Pointing Dogs Affected with Congenital Myasthenic Syndrome. Journal of Heredity, Volume 98, Issue 5, July/August 2007, Pages 539–543, https://doi.org/10.1093/jhered/esm026

P.J. Dickinson, B.K. Sturges, G. D. Shelton, R.A. LeCouteur. Congenital Myasthenia Gravis in Smooth-Haired Miniature Dachshund Dogs J Vet Intern Med 2005;19:920–923

MVDr. Andrea Mertová
Latest posts by MVDr. Andrea Mertová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*