Geneticky podmíněné

Manx syndrom

Mutace a její původ Manská neboli manx kočka, je plemeno vyznačující se chybějícím ocasem nebo jeho zkrácením. Plemeno je uznáváno mnoha organizacemi a vzniklo přirozeně na ostrově Isle of Man, kde je chráněné. Tento znak […]

Geneticky podmíněné

Deficience pyruvátkinázy u koček

Kromě habešských koček bývají postižené somálské kočky, bengálské, egyptské mau, mainské mývalí, norské lesní, savanové, singapurské, sibiřské, La Perm a Ocicat. Toto onemocnění se objevuje i u kříženců výše zmíněných plemen a ostatních krátkosrstých a […]

Geneticky podmíněné

Kongenitální myotonie u koček

Kongenitální myotonie (CM) koček je vrozená nemoc postihující svaly, vyznačující se nemožností relaxace svalstva po předchozím stahu. Je způsobená defektem a mutací v chloridových kanálech CLCN1. Ta způsobí ztrátu podstatné části kódující oblasti proteinu. Kanály se […]

Geneticky podmíněné

Hypertrofická kardiomyopatie (mainských mývalích koček)

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění srdce, vyskytující se až u 60 % koček se srdečními problémy. Příčin této choroby je mnoho, jednou z nich jsou mutace děděné v rodinách. U mainských mývalích koček je to nejčastěji mutace v genu […]

Geneticky podmíněné

Polycystické onemocnění ledvin (kočka)

Polycystické onemocnění ledvin je jedním z nejčastějších dědičných onemocnění u koček, s incidencí až 6 %. Častý výskyt je zvláště u perských a exotických koček, kde může postihovat až polovinu z nich. V roce 2000 až 2002 probíhala […]