Kůň

Syndrom levandulového hříběte

Syndrom levandulového hříběte (LFS) je dědičné onemocnění koní s podezřením na autosomálně recesivní přenos, kdy k projevům nemoci dochází po zdědění genu spouštějícímu nemoc od obou rodičů. LFS byl objeven v populaci arabských plnokrevníků především z oblasti Egypta, […]