Deficience pyruvátkinázy u psů

Deficit pyruvátkinázy je genetické onemocnění krve u mnoha plemen psů (zejména basenji, labrador a west highland white teriér). Hlavním projevem je slabost a intolerance zátěže v mladém věku. Onemocnění je neléčitelné a smrtelné, ale lze předcházet jeho šíření na štěňata genetickým vyšetřením.

Deficience pyruvátkinázy je vrozená hemolytická anémie způsobená defektem tohoto enzymu. Ztráta funkce enzymu pyruvátkinázy vede k předčasnému zániku červených krvinek a tím k snížení jejich počtu v kolující krvi psa. Toto onemocnění bylo poprvé objeveno roku 1995 u psího plemene basenji. Poté byla tato mutace pozorována také u bíglů, labradorů, west highland white teriérů, kern teriérů, trpasličích pudlů, mopsů, amerických eskimáckých psů a jezevčíků. Deficience pyruvátkinázy je nejčastější vrozená erytroenzymopatie (porucha enyzmu červených krvinek) psů.

Příčina

R-typ enzymu pyruvátkinázy je specificky vázán na červené krvinky (erytrocyty) a je to klíčový regulační enzym v anaerobní glykolýze a tím v získávání energie ATP (adenosintrifosfát) z přijaté glukózy. ATP je důležité pro udržení tvaru erytrocytů, membránový transport a další funkce. Červené krvinky neobsahují jádro a mitochondrie, energii tedy získavají anaerobní glykolýzou bez přístupu kyslíku. Enzym pyruvátkináza je důležitý ve finálním kroku glykolýzy, pokud nedojde k jejímu dokončení, buňka předčasně zanikne a je odstraněna játry a slezinou. U plemena basenji studie prokázala životnost erytrocytu u zdravého psa zhruba 20 dní, u psa s deficiencí pyruvátkinázy 2,5-3 dny. Deficienci pyruvátkinázy způsobuje mutace genu PK-LR , který kóduje právě tento enzym. Jde o nejčastěji mutovaný gen u psů, u lidí je popsáno minimálně 180 různých mutací genu PK-LR. Tato mutace snižuje hladinu pyruvátkinázy u heterozygotů zhruba na polovinu a u homozygotů na hladinu velice nízkou. Předčasná smrt velkého počtu červených krvinek pak způsobuje chronickou hemolytickou anémii, selhání jater, myelofibrózu a osteochondrózu.

Projevy

U psů bývá průběh závažnější než u koček. Zejména plemena basenji a labrador mívají horší průběh než ostatní plemena, zpravidla se nedožívají 5 let. U bíglů a west highland white teriérů byly popsány případy, kdy psi přežívali až 9 let. Klinické projevy jsou pouze u homozygotů, i přestože hladina pyruvátkinázy u heterozygotů je poloviční oproti zdravým jedincům. První příznaky se objevují už kolem čtvrtého měsíce a můžeme pozorovat intoleranci pohybu, slabost a hubnutí. Při klinickém vyšetření si veterinární lékař všimne bledých sliznic, srdečního šelestu nebo zrychlené srdeční frekvence, případně zvětšení jater a sleziny.

Diagnostika

Diagnostika je založená zejména na hematologickém vyšetření krve, kde veterinář nachází snížený počet erytrocytů, hemoglobinu a hematokritu. Retikulocyty (mladé formy červených krvinek) jsou naopak zvýšené, kostní dřeň se tím snaží kompenzovat ztrátu erytrocytů jejich další tvorbou. Hemolytická anémie může mít i jiné příčiny, je proto nutné vyloučit imunologické, infekční nebo toxické příčiny. U psů se při této mutaci také popisuje osteochondróza, na rentgenových snímcích můžeme pozorovat mineralizaci dřeně dlouhých kostí. Osteochondróza je v tomto případě z neznámé příčiny.

Terapie a prevence

Terapie je pouze paliativní, deficienci pyruvátkinázy nelze vyléčit. Progresivní myelofibróza, osteochondróza a selhání jater jsou hlavní příčiny smrti u psů s mutací PK-LR. Prevencí může být genetické testování ohrožených plemen, zejména chovných párů. Chovatelé tak můžou předcházet šíření mutace dál na potomstvo. Heterozygot sice nemá klinické projevy onemocnění, ale přenáší defektní gen na své potomky, zejména pokud se spojí s dalším heterozygotem nebo homozygotem.

 

Reference:

G.I. Gultekin, K. Raj, P. Foureman, S. Lehman, K. Manhart, O. Abdulmalik, U. Giger. Erythrocytic Pyruvate Kinase Mutations Causing Hemolytic Anemia, Osteosclerosis, and Secondary Hemochromatosis in Dogs. J Vet Intern Med. 2012 Jul-Aug; 26(4): 935–944.

F. Juvet, U.Giger, I. Battersby, P. Menaut, H. Msyme, C.T. Mooney. Erythrocyte pyruvate kinase deficiency in three West Highland white terriers in Ireland and the UK. Ir Vet J.2013; 66(1): 12

MVDr. Andrea Mertová
Latest posts by MVDr. Andrea Mertová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*