Lagotto střádající nemoc

Lagotto střádající nemoc je genetická vada postihující italské psí plemeno lagotto romagnolo. Příčinou je porucha metabolismu lysozomů s následnou degenerací nervových buněk. Nemoc se projevuje neurologickými příznaky a změnou v chování psa. Léčba onemocnění neexistuje.

Lagotto střádající nemoc, anglicky Lagotto storage disease (LSD), je dědičné onemocnění postihující u nás ne tak úplně běžné plemeno psů původem z Itálie – lagotto romagnolo (italský vodní pes). Jedná se o neurodegenerativní vrozenou vadu, jejíž příčinou je porucha metabolismu lysozomů. Tato nemoc, při které u italských vodních psů dochází ke změnám v chování, k ataxii a dalším neurologickým příznakům, byla objevena teprve v roce 2015.

Na úvod

Každá savčí buňka má v sobě několik organel, malých tělísek, přičemž každá organela má svoji specifickou funkci. Jednou z nich je i lysozom, jehož funkce je pohlcovat do sebe velké, většinou nepotřebné molekuly (např. proteiny, tuky), ale i celé organely, a rozbíjet je na malé fragmenty, které mohou být buňkou dále snadněji zpracovány. Organely či proteiny určené k degradaci jsou „zabaleny“ do dvojité membrány (autofagosomy) a jsou předány lysozomům (za vzniku tzv. autofagolysozmu) k degradaci. K této degradaci slouží různé enzymy, které jsou v lysozomech uloženy. Tento výše popsaný proces se nazývá autofágie (neboli „samosnězení“) a je to velice důležitý děj uvnitř buňky, při kterém dochází k samozničení organel a proteinů, které už nejsou potřeba a tím je udržována rovnováha prostředí uvnitř buňky (homeostáza). Pokud dojde k narušení autofágie, dojde v buňkách k hromadění bílkovin určených původně „k recyklaci“. Tato nechtěná zásoba uvnitř buňky může být ale pro buňku fatální a může dojít až k jejímu zániku.

Skupina onemocnění charakterizovaná vrozeným narušením metabolismu lysozomů čítá několik desítek různých poruch, které souhrnně nazýváme lysozomální střádavé choroby. Mezi tyto dědičné choroby můžeme zařadit např. fukosidózu, glykogen střádající choroby apod., o kterých už jsme také napsali články. Klinické příznaky střádajících chorob jsou různé, záleží na tom, které orgány jsou postiženy, ale nejčastěji se objevují příznaky neurologické, jako je tomu i v případě lagotto střádající nemoci.

Co je příčinou vzniku  lagotto střádající nemoci?

U italských vodních psů byla objevena mutace genu ATG4D (autophagy related 4D, cysteine peptidase) pro protein (C54 endopeptidáza), který hraje úlohu ve vzniku autofagosomů. Mutace způsobuje narušení samotné autofágie a tím dochází k narušení homeostáze neuronů, u kterých, jak se zdá, hraje protein ATG4D důležitou roli.  Výsledkem je progresivní degenerativní onemocnění nervových buněk v centrálním nervovém systému, hlavně v mozečku.

Jako jsou klinické příznaky LSD?

Klinické projevy lagotto střádající nemoci jsou progresivní, to znamená, že se s postupem času zhoršují. Doba jejich nástupu byla u sledovaných nemocných psů velice rozdílná, od 4 měsíců až do 4 let věku psa. Nejčastěji sledovaným příznakem je ataxie, jinak řečeno špatná koordinace pohybů v důsledku narušení nervové tkáně, která odpovídá za pohybovou koordinaci, jako je například mozeček. Dále se objevuje nystagmus, nekontrolovatelný kmitavý pohyb očí. Majitelé si u svých psů všímají také změn v chování a temperamentu. Postižení psi se chovali buď neklidně, nebo naopak působili apaticky. Byla ale také zaznamenána agrese vůči psům i lidem.

Jak se LSD dědí?

Lagotto storage disease je autosomálně recesivní porucha, kdy je mutace nesena na recesivní alele (l). Nemocí postižení psi zdědili tuto alelu hned dvakrát, jednu od své matky a druhou od otce (l/l). U těchto zvířat se nemoc projeví naplno s typickými klinickými příznaky, označujeme je jako recesivní homozygoty. Naopak heterozygoti, kteří dostali recesivní alelu pouze po jednom z rodičů (L/l) vypadají navenek jako psi zdraví, tzn., nevykazují žádné symptomy nemoci. Jsou to však nosiči genetické vady a mohou ji dál předávat i na své potomky. Tabulka ukazuje pravidla autosomálně recesivní dědičnosti při křížení dvou různých jedinců.

 

KŘÍŽENÍ DVOU JEDINCŮ L/L L/l l/l
L/L (zdravý) 100% zdravé potomstvo 50% zdravého potomstva, 50 % potomstva budou nosiči 100% potomstva budou nosiči
L/l (nosič) 50% zdravého potomstva, 50 % potomstva budou nosiči 25% zdravého potomstva, 50% potomstva budou nosiči, 25% potomstva bude postiženo LSD 50% potomstva budou nosiči, 50% potomstva bude postiženo LSD
l/l (LSD) 100% potomstva budou nosiči 50% potomstva budou nosiči, 50% potomstva bude postiženo LSD 100% potomstva postiženo LSD

 

 Je dostupný diagnostický test?

Genetický test, který jasně ukáže, jestli je pes postižen, je nosičem nebo je lagotto syndromu zcela prostý, je k dispozici majitelům i chovatelům zvířat u jejich veterinárních lékařů. Jako vzorek pro testování slouží malé množství krve či stěr z bukální sliznice. Obzvláště užitečné jsou výsledky tohoto testu pro chovatele psů plemene lagotto romagnolo, kteří tím zjistí, jaké genetické zatížení má jejich odchov. V případně nepříznivých výsledků testu mohou dále zabránit riziku šíření genetické mutace do dalších generací tím, že nebudou dále křížit chovná zvířata s genetickou vadou. Onemocnění se dá teoreticky vymýtit tím, že z chovu vyřadíme nosiče mutovaného genu pro lagotto storage disease.

 

Reference:

  1. Kyöstilä K, Syrjä P, Jagannathan V, et al. (2015). A missense change in the ATG4D gene links aberrant autophagy to a neurodegenerative vacuolar storage disease. PLoS Genet.;11(4):e1005169. Published 2015 Apr 15. doi:10.1371/journal.pgen.1005169
  2. Syrjä, P., Anwar, T., Jokinen, T., Kyöstilä, K., Jäderlund, K. H., Cozzi, F., … Eskelinen, E.-L. (2017). Basal Autophagy Is Altered in Lagotto Romagnolo Dogs with an ATG4D Mutation. Veterinary Pathology, 54(6), 953–963. https://doi.org/10.1177/0300985817712793
MVDr. Bára Schneiderová
Latest posts by MVDr. Bára Schneiderová (see all)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*