Změny chování u pracovních belgických ovčáků (malinois)

U belgických ovčáků varianty malinois byl popsán vztah mezi chováním a genem pro dopaminový transportér. Jeho “genetický vzhled” je spojen s náchylností k nežádoucímu chování. Tyto behaviorální změny se týkají pouze psů v pracovních (armáda, policie) a sportovních liniích.

U mnoha druhů zvířat i u lidí je popsána souvislost mezi genem transportního proteinu dopaminu (SLC6A3) a agresí nebo poruchou chování. Gen SLC6A3 kóduje protein odpovědný za regulaci síly a délky trvání dopaminergních synapsí v mozku. Synapse jsou spoje mezi jednotlivými nervovými buňkami a dopamin je  neurotransmiter, tedy látka zprostředkovávající komunikaci mezi nervovými buňkami. Spojení nervových buňek závislá na dopaminu jsou v mozku různě distribuována a zodpovídají za lokomoci (schopnost pohybu v prostoru), cílené chování, zpracování odměn (vznik motivace pro získání příjemných pocitů) a vznik záchvatů. U lidí byl popsán vztah mezi SLC6A3 a agresí či hyperaktivitou.

I když je agrese u psů považována za nežádoucí chování z hlediska bezpečnosti lidí, u pracovních a sportovních psů dělíme agresi na žádoucí (kontrolované agresivní chování v rámci stanovených mezí) a nežádoucí (agresivní chování mimo tyto situace). Nežádoucí agrese je tedy spontánní, epizodická a bez zjevného spouštěče.

Současně se může rozvíjet epilepsie a to pouze limitovaná na určité okrsky v mozku, projevující se pouze změnou v chování, jako je např. pohled do prázdna nebo pohyb pysků. Tyto záchvaty pak mohou být spojeny s agresivním chováním bez zjevného spouštěče.

U belgických ovčáků malinois se vyskytují jedinci a abnormálním chováním – chybějící odpovědí na podněty, nevysvětlitelným kousáním majitelů nebo již zmíněným pohledem do prázdna. Jedinci, u nichž jsou tyto změny chování nadměrně časté, jsou mnohdy utraceni, jelikož představují vysoké riziko pro lidi a další psy. U jedniců, kde dochází pouze k přechodným epizodám poruch chování je snaha o kontrolovaný výcvik.

 

Pro testování genu SLC6A3 jsou známé tyto spojitosti:

  • A0/A0 nebo A0/A10 nebo A10/A10 není spojeno s nežádoucím chováním;
  • A0/A22 nebo A10/A22 je spojeno s nepříznivým až nežádoucím chováním dle některých majitelů;
  • A22/A22 je spojeno s nejvýraznější variantou nežádoucího chování.

Je však nutné zdůraznit, že reálný projev chování závisí kromě genotypu i na environmentálních faktorech, zejména stresu.

 

Reference:

Lit, L., Belanger, J.M., Boehm, D., Lybarger, N., Haverbeke, A., Diederich, C., & Oberbauer, A.M. (2012). Characterization of a dopamine transporter polymorphism and behavior in Belgian Malinois. BMC Genetics 14:45. doi: 10.1186/1471-2156-14-45

Lit, L., Belanger, J.M., Boehm, D., Lybarger, N., & Oberbauer, A.M. (2013). Differences in behavior and activity associated with a Poly(A) expansion in the dopamine transporter in Belgian Malinois. PLOS ONE 8(12): e82948. doi: 10.1371/journal.pone.0082948

https://vgl.ucdavis.edu/test/behavior-propensity-belgian-malinois

Foto credit: Jason Jarrach on Unsplash

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*