Geneticky podmíněné

Junkční epidermolysis bullosa

Junkční epidermolysis bullosa (JEB) je dědičné onemocnění kůže, které vzniká oddělováním vrstvy pokožky a projevuje se tvorbou puchýřků a vznikem ran a vředů spolu s narušením vývoje skloviny. Dědí se autozomálně recesivně, projeví se po zdědění […]

Geneticky podmíněné

Syndrom křehké kůže a ektodermální dysplazie

Syndrom křehké kůže (SFS) a ektodermální dysplazie (ES) jsou velmi vzácné dědičné kožní poruchy spojené s oddělováním buněk na povrchu kůže (akantolýze) vyskytující se u lidí a výjimečně u psů. Přenos onemocnění je autosomálně recesivním […]

Geneticky podmíněné

Syndrom suchého oka a kudrnaté srsti

Obecný pojem „syndrom suchého oka a kudrnaté srsti“ (anglicky dry eye curly coat syndrome,CCS) zahrnuje dvě onemocnění, odborně nazývané kongenitální keratoconjunctivitis sicca  a ichtyosiformní dermatóza (CKCSID). Jedná se o vrozený a dědičný stav, který byl […]