Koronavirus (COVID-19) u psů a koček (aktual. 23.4.)

UPDATE 16.3. Americká veterinární laboratoř vydala informaci, že ani jeden z tisíců testovaných vzorků od psů a koček nebyl pozitivní na COVID-19.

UPDATE 13.4. Zahraniční veterinární laboratoře nabízejí možnost otestovat symptomatické kočky na Sars-CoV-2.

UPDATE 17.4. Doposud nedošlo k aktualizaci níže uvedeného dokumentu po 20.3., proto níže dáváme přepis webináře s akutálními informacemi.

 

UPDATE 23.4.

V USA se potvrdili dva nové případy pozitivní kočky na Sars-CoV-2. Jedná se o první případ, kdy majitel současně nebyl testován pozitivně na onemocnění COVID-19, i když měl respirační potíže.

První kočka byla indoor/outdoor a měla klinické respirační potíže asi týden po tom, co byl nemocný její majitel. Respirační potíže majitele nebyli potvrzeny jako Sars-CoV-2, nebylo však jasně řečeno, zda byl testován.

Druhá kočka onemocněla až poté, co byl její majitel diagnostikován jako COVID-19 pozitivní.

V současnosti není doporučeno rutinní testování na Sars-CoV-2 u domácích zvířat, i když některé komerční laboratoře virus zahrnuli do respiračních profilů koček.

https://time.com/5825767/cats-coronavirus/

UPDATE k 17.3.: Co řekla WSAVA na dnešním globálním webináři?

Od čtyř hodin jsme mohli vidět youtube webinář WSAVA (Světová asociace veterinářů malých zvířat) věnující se aktuálním poznatkům o COVID-19 u zvířat. Než se vrhneme na aktuální poznatky, je nutné v rychlosti vysvětlit tři typy testů pro průkaz Sars-CoV-2, v nichž mají značný nepořádek i média.

Virus Sars-CoV-2 můžeme stanovit přímo pomocí:

➡️ RT-PCR (prokazuje přítomnost virové genetické informace – nerozlišuje mezi mrtvým a živým virem – to jsou testy, jejichž počty všichni každodenně sledují), nebo pomocí
➡️ izolace viru (náročná metoda prokazující schopnost viru se množit – tento test dokládá schopnost viru způsobit nákazu u jiné osoby/zvířete, protože prokazuje pouze životaschopný virus).
Druhou metodou je nepřímý průkaz infekce pomocí stanovení ➡️ protilátek (zejm. typu IgM nebo IgG v laboratoři nebo rychlotestem) – prokazuje střet organismu s virem a odezvu imunitního systému na něj.

Přednášejícími byl Dr. Michael Lappin a Dr. Vanessa Barrs

Co se vědělo ze Sars-CoV infekce v Hongkongu z roku 2003?

▪️ jelikož existovalo “sídlištní” ohnisko, zvažoval se přenos močí švábů nebo hlodavců 🐀– nakonec se ukázalo, že že přenos je možný pouze mechanicky
▪️ během této epidemie byly hodnoceny vzorky od domácích psů a koček (RT-PCR) – pozitivní byl celkem 1 pes a 8 koček, 5 koček si vytvořilo protilátky, zvířata neměla žádné klinické příznaky
▪️ byl proveden experiment na kočkách a fretkách – u kočky bylo SARS možné prokázat pomocí RT-PCR a izolace viru, kočky neměly klinické příznaky, fretky měly klinické příznaky a jedna uhynula

Co se ví o Sars-CoV-2 infikovaných domácích zvířatech?

▪️ byla sledována zvířata majitelů pozitivních na COVID-19, kdy byly odebírány stěry z nosu, úst a trusu pro RT-PCR
– nejznámější je první případ pozitivního psa – pomořana – – který měl pozitivní RT-PCR a protilátky, avšak izolace viru byla negativní – pes nebyl infekční pro okolí
▪️ druhý pes byl německý ovčák – u něho byly pozitivní všechny testy, i tak ale nebyl prokázán přenos na druhého psa v domácnosti
▪️ pozitivní kočka v Belgii – byla přivezena z Itálie, zvracela a měla průjem, klinické příznaky odezněly, RT-PCR prokázalo Sars-CoV-2, na výsledky protilátek se čeká a izolace viru na kultuře nebyla provedena
▪️ pozitivní kočka v Hongkongu – pozitivní RT-PCR, na výsledky zbylých vyšetření se čeká

Co se ví o infekci Sars-CoV-2 u jiných zvířat?

▪️ na Sars-CoV-2 byl pozitivní tygr 🐯 ze ZOO v New Yorku, který se pravděpodobně nakazil od ošetřovatele,
▪️ tygr kašlal a suchý kašel se rozvinul i u dalších 3 tygrů a lvů – vzhledem k náročnosti provedení odběrů u ZOO zvířat není jasné, zda měla Sars-CoV-2, ale předpokládá se to,
▪️ další tygři a kočkovité šelmy včetně těch žijících s postiženým tygrem neměli žádné příznaky,
▪️ všechna zvířata infekci úspěšně překonala.

Co se ví z experimentálních studií?

▪️ při studii koček, psů a fretek, kteří byli experimentálně infikováni (do nosu), byl u třech koček prokázán virus a kočky nakazily jednu další kočku pravděpodobně kapénkovou infekcí,
▪️ přibližně 10 % z testovaných koček z Wu Chan mělo protilátky proti Sars-CoV-2,
▪️ test několika stovek psů (RT-PCR) v USA

Text ke COVID-19 z 16.3.:

Vzhledem ke zvýšené zátěži veterinárních lékařů kvůli dotazům ke koronaviru COVID-19 u domácích zvířat jsme se rozhodli aktualizovat tuto stránku dle informací WSAVA – mezinárodní asociace veterinárních lékařů. Poslední aktualizace informací WSAVA je k 7. 3. 2020, celý dokument najdete zde. Tento text jsme pro vás volně přeložili.

Koronavirus patří do rodiny Coronaviridae. Alfa- a beta-koronaviry obvykle postihují savce, zatímco gama a delta koronaviry obvykle postihují ryby a ptáky. Psí koronavirus způsobující mírný průjem a kočičí koronavirus způsobující infekční peritonitidu jsou oba alfa-koronaviry. Tyto koronaviry nejsou spojeny s aktuálním propuknutím koronavirové epidemie. Dokud se neobjevil SARS-Cov-2, který patří mezi beta-koronaviry, bylo známo pouze šest koronavirů schopných nakazit lidi a způsobit respirační onemocnění včetně koronavirového závažného akutního respiračního syndromu (severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS-CoV, identifikován 2002/2003) a koronavirového respiračního syndromu Středního východu (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV, identifikován 2012). SARS-CoV-2 je geneticky více příbuzný s SARS-CoV než s MERS-CoV, ale oba jsou to betakoronaviry původem z netopýrů. I když není známo, zda se COVID-19 chová stejně jako SARS a MERS, informace z obou dřívějších koronaviróz nám mohou pomoci v doporučeních ohledně COVID-19.

Aktuální informace ve vztahu ke zvířatům můžete sledovat na stránkách OIE (www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/)

V návaznosti na vypuknutí nákazy COVID-19 vydala společnost WSAVA spolu s OIE nasledující seznam často kladených otázek.

Mohou se zvířata nakazit COVID-19?

Aktuálně existuje pouze omezené množství informací ohledně možné nákazy zvířat COVID-19 a neexistuje důkaz, že by domácí psi a kočky mohli být zdrojem nákazy pro jiná zvířata nebo osoby.

Mám omezit kontakt se zvířaty a pokud mám COVID-19?

Centrum pro kontrolu nemocí a prevence (CDC) doporučuje: Je vhodné během onemocnění COVID-19 omezit kontakt se zvířaty stejně jako s jinými osobami. I když neexistují případy onemocnění domácích nebo jiných zvířat COVID-19, je stále doporučeno, vzhledem k nedostatku informací o viru, kontakt omezit. Pokud je to možné, dejte zvíře do péče jiné osobě v domácnosti. Je vhodné zamezit mazlení, líbání, nechání se olizovat nebo sdílení jídla se zvířaty. Pokud se musíte o svá zvířata postarat, umyjte si předtím i potom ruce a noste roušku.” Aktuální informace od CDC najdete zde: http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#2019-nCoV-and-animals

Pokud bylo moje zvíře v kontaktu s osobou nemocnou COVID-19, může přenést onemocnění na další lidi?

Jelikož není známý zdroj onemocnění, existují pouze omezené informace, že by domácí zvířata mohli být infikované nebo přenášet SARS-CoV-2. Taktéž není známo, zda mohou onemocnět tímto onemocněním. Rovněž neexistuje důkaz, že by mohli být zdrojem infekce lidí.

Co mám dělat, pokud moje zvíře znenadání onemocní po styku s člověkem s prokázanou COVID-19 infekcí?

Není zatím známo, že by mohli domácí zvířata onemocnět nebo přenášet tento virus. Pokud dojde k rozvoji nevysvětlitelného onemocnění, kontaktujte epidemiology nebo veterinární správu. Pokud vám veterinární správa doporučí nejprve vzít zvíře k veterináři, kontaktujte ho předem telefonicky. Veterinář vám potvrdí, zda má prostory umožňující izolované vyšetření zvířete.

Jaké jsou obavy ohledně domácích zvířat v kontaktu s lidmi kteří jsou infikováni virem?

I když COVID-19 pochází od zvířat, přenáší se nyní z osoby na osobu. Tento přenos se děje kapénkovou infekcí. Není stále úplně jaké, jak jednoduše nebo složitě dochází k jeho šíření v lidské populaci – aktuální informace sledujte zde: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

I když není doposud žádný důkaz role domácích zvířat v šíření COVID-19, hygiena mytí rukou by měla být základní součástí interakce s nimi.

Jak nakládat se zvířaty v oblasti, kde je virus aktivní?

Aktuálně existuje pouze omezené množství dat o infekci zvířat koronavirem. I když doposud neexistují zprávy o onemocnění COVID-19 u domácích zvířat, měli by lidé omezit kontakt s neznámými zvířaty a umývat si ruce před i po každém kontaktu se zvířetem. Pokud jsou majitelé nemocní COVID-19, měli by omezit mazlení se zvířaty. Pokud se musí o svá zvířata postarat, měli by si před i po kontaktu se zvířetem umýt ruce a nosit roušku.

Měli by veterináři začít vakcinovat psy proti psímu koronaviru z důvodu rizika SARS-CoV-2?

Na světovém trhu existuje vakcína proti psímu koronaviru způsobujícímu průjem. Vakcína není licencovaná na použití proti respirační nákaze a nelze očekávat skříženou reakci. Veterináři vakcínu v této indikaci použít nesmějí.Jaký je názor WSAVA na zprávu o infekci COVID-19 u psa v Hongkongu?

Zpráva uvádí, že 28.2.2020 byl pes infikovaného majitele během rutinního testování slabě pozitivní na COVID-19 . Pátého března Hong Kong SAR Agriculture, Fisheries and Conservation Department uvedlo, že byly testovány nosní, ústní a rektální stěry a vzorky trusu. Dne 26.2. a 28.2. byli pozitivní vzorky z ústní dutiny a z nosu, kdežto 2.3. již pouze vzorky z nosu. Rektální vzorky a vzorky trusu byly pokaždé negativní. Množství viru ve vzorcích bylo nízké. Pro detekci byla použita real-time RT-PCR naznačující malé množství viru – není však možné zjistit, zda se jednalo o virové partikuly (infekční) nebo pouze o fragmenty RNA, které jsou neinfekční.

Pes neměl žádné klinické příznaky a byl odebraný z domácího, potenciálně infekčního prostředí 26.2.2020. Retestování v karanténě bylo provedeno pro odlišení zda se jednalo o kontaminaci z prostředí nebo infekci. Slabě pozitivní vzorek pátý den izolace naznačuje nízkourovňovou infekci a je pravděpodobné, že se jednalo o přenos z člověka na zvíře. To však není důkazem, že by byla zvířata zdrojem infekce pro lidi nebo jiná zvířata.

Státní veterinární správa rovněž informuje, že zvířata nejsou z pohledu přenosu COVID-19 rizikové. Zdroj: https://www.svscr.cz/informace-k-moznemu-prenosu-koronaviru-prostrednictvim-zvirat-a-potravin/.

 

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*