Kůň

Syndrom androgenní insenzitivity u koní

Syndrom androgenní insenzitivity (AIS) zahrnuje proces vedoucí k nesprávnému vývoji samčího pohlaví během nitroděložního vývoje jako důsledek částečné nebo úplné necitlivosti buněk na androgeny (samčí pohlavní hormony). Karyotyp, soubor chromozomů nesoucích genetickou informaci, je u klisny […]