Geneticky podmíněné

Kongenitální noční slepota

U psího plemene briard byla popsána vrozená oční vada, tzv. kongenitální noční slepota (angl. congenital stationary night blindness, CSNB), v odborné literatuře nazývána také jako retinální dystrofie. Nemoc se projevuje jako zhoršené vidění obzvláště za šera […]