Geneticky podmíněné

Digitální hyperkeratóza

Kůže je největším orgánem těla a má nezastupitelnou ochrannou funkci, spolu s regulací tělesné teploty. Skládá se ze tří vrstev – podkoží (subcutis), škára (dermis), pokožka (epidermis). Epidermis je složena z pěti vrstev kožních buněk […]

Geneticky podmíněné

Junkční epidermolysis bullosa

Junkční epidermolysis bullosa (JEB) je dědičné onemocnění kůže, které vzniká oddělováním vrstvy pokožky a projevuje se tvorbou puchýřků a vznikem ran a vředů spolu s narušením vývoje skloviny. Dědí se autozomálně recesivně, projeví se po zdědění […]

Geneticky podmíněné

Dystrofická epidermolysis bullosa

DEB je vzácné dědičné onemocnění lidí a různých plemen psů vznikající na základě souboru postižených genů, projevující se tvorbou puchýřů a dalších postiženích na kůži a sliznicích. Byla popsána nová mutace způsobující DEB u psů […]

Geneticky podmíněné

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK)

Hereditární nazální parakeratóza (angl. hereditary nasal parakeratosis, HNPK) je genetická porucha kůže vyskytující se u plemene labradorský retrívr (i u jeho kříženců)2 a anglický chrt5, při které postiženým psům vysychá nosní houba. Horní plocha nosu […]

Geneticky podmíněné

Syndrom křehké kůže a ektodermální dysplazie

Syndrom křehké kůže (SFS) a ektodermální dysplazie (ES) jsou velmi vzácné dědičné kožní poruchy spojené s oddělováním buněk na povrchu kůže (akantolýze) vyskytující se u lidí a výjimečně u psů. Přenos onemocnění je autosomálně recesivním […]

Geneticky podmíněné

Syndrom suchého oka a kudrnaté srsti

Obecný pojem „syndrom suchého oka a kudrnaté srsti“ (anglicky dry eye curly coat syndrome,CCS) zahrnuje dvě onemocnění, odborně nazývané kongenitální keratoconjunctivitis sicca  a ichtyosiformní dermatóza (CKCSID). Jedná se o vrozený a dědičný stav, který byl […]

Geneticky podmíněné

Ichtyóza

Příčina Ichtyóza je soubor dědičných onemocnění postihujících nejsvrchnější vrstvu pokožky neboli stratum corneum . Stratum corneum má 20 vrstev, tvoří první linii obrany před patogeny, absorbuje UV záření, obsahuje přírodní antimikrobiální peptidy chránící před bakteriemi […]